Zápis ze schůze výboru PS Akutní kardiologie ČKS 9. 9. 2014

sekretariát ČKS, Kavčí hory, Praha

Přítomni: MUDr. Tomáš Hnátek; MUDr. Milan Hromádka, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Jánský; MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI; MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger; Doc. MUDr. Petr Ošťádal, PhD; Mgr. MUDr. Jiří Pařenica; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc.
Nepřítomni/omluveni: Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D

V úvodu R. Rokyta informoval o možné transformaci PSAK na asociaci Akutní kardiologie v rámci ČKS – podpořeno bylo všemi členy výboru PSAK, otázku asociací bude projednávat výbor CKS. Vytvoření subspecializace Akutní kardiologie podpořilo 11 z 13 členů výboru PSAK (zbylí 2 členové zatím nemají jednoznačný názor). Dále informoval o dotaznících rozeslaných JIP pracovištím, odesláno jich bylo 100, návratnost je cca 50%, výsledky budou prezentovány v rámci konference PSAK. PSAK má t. č. 375 členů.

 1. Písemné stanovisko k IABK vytvořené během jara 2014 bude publikováno ve 3. letošním čísle časopisu Intervenční a akutní kardiologie. Bude publikováno jako konsenzus expertů (autorství – 12 ze 13 členů výboru PSAK). To, že stanovisko bude publikováno jako konsenzus expertů, mailem odsouhlasili všichni autoři během června 2014.
   
 2. PSAK se nepřipojila ke stanovisku ČRR k používání metod ECPR. J.Pařenica informoval o současné logistice péče o nemocného po srdeční zástavě v Brně. Členové výboru podpořili přípravu vlastního návrhu, týkajícího se pacientů po mimonemocniční srdeční zástavě. V rámci výboru byla zvolena pracovní skupina, která připraví návrh: J. Bělohlávek, T. Janota, P. Kala, P. Oštádal, J.Pařenica, R. Rokyta.
   
 3. ACCA uhradila registraci na kongres ACCA v Ženevě v říjnu 2014 všem českým lékařům do 35 let, kterým byl přijat abstrakt a kteří jsou členové CKS. T. č. probíhají volby předsedy ACCA a části členů výboru ACCA.
   
 4. R. Rokyta a p. Tichá informovali o přípravách 12. konference PSAK v Karlových Varech. Generálním partnerem bude BMS-Pfizer. Registrace bude spuštěna 15. 9. 2014 Termín k zaslání abstrakt je 20. 10. 2014 Členům výboru PSAK je ubytování v GH Pupp garantováno, nikoliv však uhrazeno. Předsedou programového výboru konference PSAK byl zvolen P. Oštádal. Mezi navrhované bloky pro konferenci PSAK zatím patří: kardiogenní šok, myokarditida, guidelines/hotlines, kardioverze, antiagregace. P. Kala navrhl blok OHCA. Do 14 dnů je možné zasílat další návrhy bloků (forma – všem členům výboru mailem). Rovněž je možné zasílat návrhy pro slavnostní Janouškovu přednášku (mezi navrhované přednášející zatím patří L. Groch a T. Janota)
   
 5. Další schůze výboru PSAK proběhne 3. 11. 2014 v 15 hod na sekretariátu CKS v Praze.


Zapsal: MUDr. Milan Hromádka, PhD

Schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D
předseda pracovní skupiny Akutní kardiologie

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost