Zápis ze schůze výboru PS Akutní kardiologie 17. 3. 2015

Přítomni: MUDr. Tomáš Hnátek; MUDr. Milan Hromádka, PhD.; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Janský; MUDr. Andreas Krüger; doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC; doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD., FESC; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD., FESC
Nepřítomni-omluveni: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD.; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, FESC, FACC; Mgr. MUDr. Jiří Pařenica; MUDr. Tomáš Kovárník, PhD.; MUDr. Petr Kala, PhD., FESC, FSCAI

V úvodu R. Rokyta a R. Tichá informovali o výsledku hospodaření 12. konference PSAK – všichni členové výboru toto již obdrželi emailem, přítomní obdrželi znovu v papírové podobě

 1. R. Rokyta informoval o 13. konferenci PSAK ČKS, která proběhne 6.–8. 12. 2015 v Grandhotelu Pupp, 1. nabídka GH Pupp je shodná s nabídkou z r. 2014.
   
 2. V rámci kongresu ČSIM bude 28.5. (10,30-12,00) blok Akutní kardiologie s přednáškami:
  1. TBA
  2. R. Rokyta: Akutní srdeční selhání a kardiogenní šok,
  3. P. Oštádal: ECMO u kardiogenního šoku,
  4. J.Bělohlávek: ECMO u srdeční zástavy.
    
 3. Z. Moťovská jako koordinátorka informovala o přípravách STEMI-pilot registry, podařilo se získat ke spolupráci 8 kardiocenter, požadavek na centra je zařazení minimálně 20 nemocných se STEMI za 3 měsíce.
   
 4. T. Janota a T.Hnátek informovali o oponentuře článku „ Používání kardiálních troponinů v diagnostice AKS“. Výbor se shodl pouze na oponování článku, nikoliv na prezentaci článku jako společného stanoviska či doporučení. R.Rokyta bude navrhovat oponentskému kolektivu (T. Janota, R. Pudil, T. Hnátek, J. Pařenica) další úpravy článku.
   
 5. Znovu byla probírána problematika cardiac arrest center, která by optimálně měla vzniknout v PCI centrech. Z.Moťovská upozornila, že k jejich zřízení není nezbytně nutná bezprostřední dostupnost oběhových podpor. Dokument by měl být podporou pro jednání s managementy nemocnic a napomoci logistice spolupráce se spádovými nemocnicemi a záchrannou službou.
  První verzi dokumentu připraví P. Oštádal a rozešle členům pracovní skupiny (J. Bělohlávek, T. Janota, P. Kala, P. Oštádal, J.Pařenica, R. Rokyta) Naše finální verze by měla být dále konzultována/oponována s odbornými společnostmi (ČRR, Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, ČSIM).
   
 6. Následující schůze výboru PSAK proběhne v rámci kongresu ČKS v Brně v úterý 26. 5. od 12.40 do 14 hod.

Zapsal: MUDr. Milan Hromádka, PhD.

Schválil:
prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D
předseda pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost