Zápis ze schůze výboru ČAAK 5.12.2016

(14. konference akutní kardiologie, Karlovy Vary)

Pozváni:
Členové stávajícího výboru (do 5.12.2016): Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; MUDr. Milan Hromádka, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Janský; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger, PhD; Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, FESC, FACC; MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI

Členové budoucího výboru 2016-2020: Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; MUDr. Milan Hromádka, PhD; Doc. MUDr. Martin Hutyra, PhD.; MUDr. Tomáš Janota, CSc; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger, PhD; Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI; MUDr. Michael Želízko, CSc.

Přítomni:
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; MUDr. Milan Hromádka, PhD; Doc. MUDr. Martin Hutyra, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Janský; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger, PhD; Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI; MUDr. Michael Želízko, CSc.

Nepřítomni, omluveni:
Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD.; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc

Program:

 1. Doc. Bělohlávek přivítal všechy přítomné, pogratuloval novým členům výboru ČAAK a poděkoval členům minulého výboru za práci pro PS AK/ČAAK
 2. Prof.. Rokyta shrnul činnost výboru za minulé 4 roky a rovněž poděkoval odstupujícímu výboru. Prof.  Rokyta navrhl členům odstupující výboru odměnu (po předchozím schválení prof. Táborským) za jejich 4 letou činnost. Udělení odměny a rozdělení bylo schváleno hlasováním. Doc. Bělohlávek konstatoval, že finanční situace ČAAK po odečtení odměn je nadále příznivá
 3. Zhodnocení probíhajícího kongresu
  - doc. Bělohlávek poděkoval členům organizačního i programového výboru, zvláště doc. Ošťádalovi za připravu kongresu
  - zúčastnilo se 300 registrovaných, s průběhem kongresu panuje všeobecná spokojenost
  - workshopy - evaluační sheathy vyhodnotí koordinátoři a výsledky sdělí organizačnímu výboru
  - pozitivně byla hodnocena aplikace Sli.do na kladení on-line dotazů, nedostatečně byla využita možnost on-line ankety
  - pozitivní zkušenost panuje s elektronickými postery i obrazovkami pro reklamu
 4. Výhled ČAAK do budoucna
 5. Na základě diskuze během workshopu i na výboru ČAAK navrhl doc. Bělohlávek přípravu společného dokumentu ČAAK a ČAKVZM – za ČAAK budou participant dr. Hromádka, doc. Hutyra a dr. Ulman, doc. Bělohlávek osloví prof. Palečka s žádostí o vytvoření společného „position paperu“ či doporučení pro provádění „Emergentního ultrazvuku“
 6. Návrh nového systému plánování schůzí výboru ČAAK – byla odsouhlasena synchronizace s velkým výborem ČKS, zatím navrženy následující termíny, počet, datum i místa mohou být ještě ad hoc upraveny:
  21.2.2017
  9.5.2017
  19.9.2017
  4.12.2017
 1. Stav jednání o ECLS centrech – doc. Bělohlávek informoval o podaném návrhu ČSKVCH na MZ o zavedení kódu „Implantace ECMO“, o tomto nebyli zástupci panelu jednajícího o centrech pro mechanické podpory oběhu a plic informováni, bude dotazována při příštím kulatém stolu
 2. Stav jednání o Centrech pro srdeční zástavu – doc. Ošťádal informoval, že společný dokument odborných společností je v peer-review procesu
 3. Vytvoření PS pro tvorbu  vzdělávacího programu (VP) Akutní kardiologie – vytvoření návrhu VP Akutní kardiologie schváleno velkým výborem ČKS v říjnu 2016. Na schůzi schválena pracovní skupina pod vedením prof. Rokyty ve složení: Rokyta, Moťovská, Oštádal, Janota, Hnátek, která připraví návrh VP
 4. Plán na 15. sjezd ČAAK – definitivně stanoven termín 3-5.12.2017, místo pravděpodobně Karlovy Vary, hotel Thermal, ještě bude diskutováno a upřesněno
 5. XXV. výroční sjezd ČKS – bloky ČAAK, určeni recenzenti, příprava bloků v běhu vč. společného bloku s ČASS na téma pravé komory - 60 min
  Připraví: doc. Melenovský, doc. Ošťádal, doc. Bělohlávek, as. Krejčí
  Návrh zaslat prof. Špinarovi do 4.12.2017
 6. Termín další schůze 21.2.20167 – místo a čas budou ještě verifikovány mailem.
 7. Různé:
  - doc. Bělohlávek informoval o možnosti účasti na studii TTM2, členům výboru ČAAK nabídnuta participace
  - doc. Bělohlávek informoval o nabídce ČSIM na blok při jejich kongresu, bude diskutováno na příští schůzi

 

Zapsal: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD, předseda výboru ČAAK
Schválil: prof. MUDr. R. Rokyta, PhD, místopředseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost