Zápis ze schůze výboru ČAAK 20. 4. 2016

sekretariát ČKS, Praha, Kavčí hory

Přítomni:
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek; MUDr. Milan Hromádka, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Janský; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger; Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, FESC, FACC

Nepřítomni-omluveni:
MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI

1)    V úvodu R. Rokyta informoval o formulaci nového volebního řádu Asociací ČKS, volby do výboru asociací se nemusí termínově shodovat s volbami do Výboru ČKS
2)    V rámci workshopu Intervenční kardiologie v Brně měla ČAAK 13.4. 2016 interaktivní blok na Mimonemocniční srdeční zástava (Bělohlávek, Ošťádal,  Janota, Rokyta) – poděkování od prof.Rokyty
3)    R. Rokyta informoval o probíhající oponentuře návrhu vytvoření Center pro nemocné po srdeční zástavě, zatím se jasně nevyjádřila ČSIM, souhlasí výbory ČRR, ČSARIM a SUMMK
4)    13.5. 2016 je deadline pro aktivní účast na kongresu ACCA 2016 v Lisabonu
5)    S kandidaturou na předsedu ČAAK pro další volební období vyslovili ze 3 navržených kandidátů souhlas  T. Janota a J. Bělohlávek. Oba kandidáti na schůzi seznámili ostatní členy výboru se svým programem a vizí další činnosti ČAAK v následujících 4 letech. Následně proběhla tajná volba předsedy ČAAK, hlas odevzdalo všech 10 členů výboru (navrhovaní kandidáti nevolili). J. Bělohlávek obdržel 7 hlasů, T. Janota 3 hlasy. Budoucím předsedou ČAAK se tedy stal Doc. J. Bělohlávek
6)    Další schůze výboru ČAAK se uskuteční 17.5.2016 ve 12,30-13,30 hod (v rámci XXIV. výročního sjezdu ČKS v Brně, pavilon E, 1.patro, jednací místnost č. 2)

Zapsal: MUDr. Milan Hromádka, PhD
Schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, předseda ČAAK

 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost