Zápis ze schůze výboru PS Akutní kardiologie ČKS 9. 6. 2014

sekretariát ČKS, Kavčí hory, Praha

Přítomni: MUDr. Petr Jánský; MUDr. Tomáš Hnátek; MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.; MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.; MUDr. Andreas Krüger; doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.; doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.; prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc.
Nepřítomni-omluveni: MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.; MUDr. Tomáš Janota, CSc.; MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI; Mgr. MUDr. Jiří Pařenica

 1. V úvodu R. Rokyta informoval o přípravách kongresu PSAK v Karlových Varech, je vyhotoveno 500 pozvánek, které je vhodné členy PSAK distribuovat na probíhajících kongresech, lokálních seminářích, atd. Současně bude pozvánka zaslána mailem všem členům ČKS a účastníkům předchozích kongresů, kteří nejsou členy ČKS (zajistí p. Tichá).
   
 2. A. Krüger informoval o přípravách ventilačního workshopu v rámci kongresu v KV, v plánu je účast 3–4 firem, organizační výbor bude s firmami dohadovat finanční podporu kongresu individuálně s přihlédnutím k tomu, jestli firma bude chtít stánek či ne. Pověřená osoba: A. Kruger.
   
 3. Členům výboru PSAK bude v rámci konference zamluveno (nikoliv uhrazeno) ubytování v hotelu Pupp, další eventuální benefity pro členy výboru budou probrány až dle stavu firemní podpory kongresu.
   
 4. R. Rokyta na základě dopisu prof. Neužila informoval o možnosti transformace PSAK na asociaci v rámci ČKS, tato vize měla podporu všech přítomných členů, vzhledem k významu problematiky bude realizováno hlasování všech členů mailem. Je nutné zjistit právní status a ostatní podmínky transformace a fungování asociace. Další otázkou je zřízení subspecializace Akutní kardiologie.
   
 5. Stanovisko výboru PSAK k IABK nebylo zatím podpořeno členy PS Intervenční kardiologie, vyčkáme ještě 2 týdny a poté stanovisko zašleme ke zveřejnění v časopise Intervenční a Akutní kardiologie.
   
 6. R. Rokyta informoval o i.v. preparátu vernakalant, který distribuuje AOP Orphan, cena je 8.000–10.000 Kč, figuruje v ESC doporučeních pro léčbu fibrilace síní. Je nutné posoudit cílovou skupinu pacientů, např. nemocní s rizikem celkové anestezie.
   
 7. P. Ošťádal informoval o diskuzi s Českou resuscitační radou stran využití ECMO u refrakterní srdeční zástavy, je třeba monitorovat jejich stanovisko a případně se k němu vyjádřit

  

Zapsal: MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.

Schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
předseda pracovní skupiny Akutní kardiologie

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost