Zápis ze schůze výboru PS Akutní kardiologie 21.10.2015

(sekretariát ČKS, Praha)

 

Přítomni:

Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek; MUDr. Milan Hromádka, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Janský; MUDr. Andreas Krüger; Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, FESC, FACC

 

Nepřítomni-omluveni:

MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI; MUDr. Tomáš Kovárník, PhD

 

1)     V úvodu R. Rokyta informoval o přípravách 13. konference PSAK v Karlových Varech, na kterou zajištěny finanční prostředky shodné s minulým rokem. Deadline pro zaslání abstrakt je 21.10. Abstrakta budou publikována v časopise Intervenční a akutní kardiologie, je třeba je odeslat do redakce do 6.11. (výbor schválil variantu publikace v supplementu časopisu). P. Oštádal infomoval o programu konference, který se bude skládat z 11 bloků. Na ECHO kurz je prozatím přihlášeno 20 lékařů, na kurz KPR 12 lékařů. Diskutována byla možná jiná lokalita konference PSAK v r. 2016, R. Rokyta navrhl Plzeň, J. Bělohlávek Štiřín.

2)     Výbor na schůzi znovu jednohlasně schválil vznik České asociace Akutní kardiologie (ČAAK), v anglické podobě Czech Acute Cardiac Care Association (CZ-ACCA). Následně R. Rokyta podrobně informoval o provozním řádu ČAAK a výbor o jednotlivých bodech diskutoval. R. Rokyta ještě návrh provozního řádu ČAAK upraví dle obecného vzoru ČKS a zašle členům výboru ke schválení. Konečnou podobu návrhu poté rozešleme členům výboru ČKS (termín do 15.11.2015)

3)     P. Oštádal informoval o přípravách projektu Cardiac arrest center v ČR. Po prezentaci modelu Cardiac arrest center na výboru ČKS a rozeslání na všechna dospělá kardiocentra jsme od výboru ČKS získali mandát k dalšímu jednání s odbornými společnostmi (ČSIM, ČSARIM, ČRR, SUMMK). Projekt bude prezentován na všech dalších odborných kardiologických akcích ČKS.

4)     R. Rokyta informoval členy výboru o průběhu summitu národních zástupců na kongresu ACCA ve Vídni 17.10.2015 a o přípravách ACCA White book.

5)     Byla diskutována znovu otázka  subspecializace akutní kardiologie, k problematice je nutné se ještě vrátit.

6)     Další schůze výboru PSAK se uskuteční v rámci konference PSAK v Karlových Varech 7.12.2015.

 

 

Zapsal: MUDr. Milan Hromádka, PhD

Schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D, předseda PSAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost