Archiv starších či již inovovaných doporučených postupů ČKS

Seznam níže obsahuje archiv doporučených postupů ČKS, které byly publikovány v Cor et Vasa buď před rokem 2005 a nebo po roce 2005, ale mají již svoji novelizaci mezi "Doporučenými postupy ČKS". První "doporučení" bylo publikováno v Cor et Vasa v roce 1998.
V závorce za názvem je uvedeno číslo a rok publikace v časopise Cor et Vasa. Text v pdf stáhnete kliknutím na název. 

 

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání z roku 2021 (Cor et Vasa 64, Issue 2, 2022)
Aktualizovaná Praktická doporučení European Heart Rhythm Association pro použití nových perorálních antikoagulancií u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (Cor et Vasa 58, Issue 1, 2016)

Doporučené postupy ESC pro diagnostiku a léčbu akutní plicní embolie, verze 2014 (Cor et Vasa 56, Issue 2, 2014)

Souhrn Doporučených postupů ESC/EACTS pro revaskularizaci myokardu z roku 2014 (Cor et Vasa 57, Issue 5, 2015)

Praktická doporučení European Heart Rhythm Association pro použití nových perorálních antikoagulancií u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (Cor et Vasa 56, Issue 1, 2014)

Doporučené postupy ESC týkající se diabetu, prediabetu a kardiovaskulárních onemocnění, vytvořené ve spolupráci s EASD (Cor et Vasa 56, Issue 2, 2014)

Třetí univerzální definice infarktu myokardu - 2012 (Cor et Vasa 55, Issue 3. 2013)
Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s chlopenními vadami (verze 2012) (Cor et Vasa  55, Issue 1, 2013)
Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi úseku ST z roku 2012 (Cor et Vasa  54, Issue 5, 2012)
Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání – 2012 (Cor et Vasa 55 (2013)
Souhrn Aktualizace doporučených postupů ESC pro léčbu fibrilace síní z roku 2012 (Cor et Vasa 54, 2012)
Doporučený postup ČKS pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 (3. číslo, 2012)
 
Chronická plicní hypertenze (Cor Vasa 2011;53(3))
Příprava kardiaka k nekardiální operaci (1. číslo, 2011)
Fibrilace síní (Supplementum CeV, 2011)
Revaskularizace myokardu. Perkutánní koronární intervence a aortokoronární bypass (Supplementum CeV, 2011)
Komorové arytmie (Supplementum CeV, 2011)
 
Stabilní angina pectoris (9. číslo, 2010)
 
Diagnostika a léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST (10. číslo, 2009)
Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační léčbu (9. číslo, 2009)
 
Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků na EKG (Cor Vasa 2008; 50(Suppl): 1S7–1S23)
Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze (1. číslo, 2008)
Doporučení diagnostiky, léčby a prevence plicní embolie (Supplementum CeV, 2008)
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu (Cor Vasa 2008;50(2):Kardio)
Synkopa: Diagnostika a léčba  (Cor Vasa 2007;49(2):Kardio)
Infekční endokarditida (Cor Vasa 2007;49(6))
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání (1. číslo, 2007)
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v dospělosti (7-8.číslo, 2007)
 
Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání (1. číslo, 2006)
Posuzování způsobilosti kardiologických nemocných k řízení motorových vozidel (2. číslo, 2006)
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií (Cor Vasa 2005; 47(9,Suppl))
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií (Supplemetum CeV, 2005)
Doporučení pro implantace kardiostimulátorů, ICD a srdeční resynchronizační léčbu (Supplementum CeV, 2005)
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku (Supplementum CeV 2005)
 
Diagnostika a léčba plicní arteriální hypertenze v ČR (3. číslo, 2004)
Doporučení pro léčbu pacientů s fibrilací síní (5. číslo, 2004)
 
Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního infarktu myokardu (Q-typ// s elevacemi ST// s raménkovým blokem) (7-8. číslo, 2002)
 
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání (6. číslo, 2001)
Doporučení pro přípravu kardiaka k nekardiální operaci (5. číslo, 2001)
 
Zátěžové testy: 
 - zátěžová elektrokardiografie (3. číslo, 2000)
 - zátěžová echokardiografie (3. číslo, 2000)
 - doporučení pro provádění testů v nukleární kardiologii (3. číslo, 2000)
Infekční endokartidita:
 - doporučený postup diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe infekční endokarditidy (2. číslo, 2000)
 - doporučení pro nemocné disponující ke vzniku IE - průkaz pacienta (2. číslo, 2000)
 
Posuzování cévních chorob (6. číslo, 1999)
Doporučení pro posudkovou činnost v kardiologii (6. číslo, 1999)
Doporučení pro posudkovou činnost v oblasti důchodového pojištění u kardiologických onemocnění (6. číslo, 1999)
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu vybraných kardiovaskulárních onemocnění v těhotenství (2. číslo, 1999)
 
Doporučení pro diagnostiku a léčbu žilních chorob (8. číslo, 1998)
Nemocniční, posthospitalizační a lázeňská rehabilitace u nemocných s ICHS (7. číslo, 1998)
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu srdečních arytmií (6. číslo, 1998)
Doporučení pro provádění koronarografického vyšetření (5. číslo, 1998)
Zásady péče o nemocné s chronickými formami ischemické choroby srdeční (2. číslo, 1998)

 

 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost