Doporučené postupy České kardiologické společnosti

Doporučené postupy (gudelines) vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však pouze o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého nemocného. Ošetřující lékař může použít jiný postup, musí však v dokumentaci řádně zdůvodnit, proč se od doporučeného postupu odchýlil.

Seřazeno časově podle publikace v Cor et Vasa, dokumenty jsou ve formátu PDF.


ROK 2024

Doporučený postup Evropské kardiologické společnosti pro léčbu endokarditidy 2023. stáhnout českou verzi  
Doporučení ESC pro léčbu akutních koronárních syndromů 2023. stáhnout českou verzi  
Doporučený postup Evropské kardiologické společnosti pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s diabetem 2023. stáhnout českou verzi  
Aktualizace Doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání 2021. Vypracovaná Pracovní skupinou pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti (ESC). Se zvláštním přispěním Evropské asociace srdečního selhání ESC. stáhnout českou verzi  

ROK 2023

Genetické vyšetření v kardiologii: Souhrnné vyjádření a doporučení odborníků Pracovní skupiny kardiogenetiky při ČAPK/ČKS, SLG a ČSSL a ST při ČLS JEP stáhnout českou verzi  
Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti (ESC)/Evropské respirační společnosti (ERS) pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze, verze 2022.Schválené Mezinárodní společností pro transplantaci srdce a plic (ISHLT) a Evropskou referenční sítí pro vzácná respirační onemocnění (ERN-LUNG). stáhnout českou verzi  
Doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s komorovými arytmiemi a prevenci náhlé srdeční smrti 2022.Překlad zkráceného dokumentu připravený Českou kardiologickou společností stáhnout českou verzi  
2022 ESC Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti pro přípravu a vyšetření nemocných s kardiovaskulárním onemocněním k nekardiálním operacím. stáhnout českou verzi  
Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti pro kardioonkologii z roku 2022 vypracované ve spolupráci s European Hematology Association (EHA), European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) a International Cardio-Oncology Society (IC-OS). stáhnout českou verzi  

ROK 2022

Jak používat digitální techniku k detekci a monitorování arytmií v péči o jedince s poruchami srdečního rytmu: Praktický návod Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA).Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností stáhnout českou verzi  
Doporučení ESC/EACTS pro léčbu chlopenních vad 2021.Souhrn dokumentu vypracovaný Pracovní skupinou pro chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti a Českou společností kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP stáhnout českou verzi  
Doporučený postup Evropské kardiologické společnosti pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi 2021.Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností stáhnout českou verzi  
Doporučené postupy ESC pro kardiostimulaci a srdeční resynchronizační terapii: aktualizace 2021. Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností stáhnout českou verzi  
Stručný souhrn doporučení pro dlouhodobou péči o nemocné po infarktu myokardu 2022 stáhnout českou verzi  

ROK 2021

Konsenzuální dokument expertů Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) a praktický průvodce po optimální technice implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů.Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností stáhnout českou verzi  
Úprava guidelines ACC pro léčbu srdečního selhání v roce 2021 stáhnout českou verzi  
Doporučené postupy ESC pro sportovní kardiologii a pohybovou aktivitu pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, 2020.Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností stáhnout českou verzi  
Doporučení ESC pro léčbu akutních koronárních syndromů u pacientů prezentujících se bez přetrvávající elevace úseku ST, 2020.Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností stáhnout českou verzi  
Doporučení ESC pro léčbu vrozených srdečních vad v dospělosti, 2020.Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností stáhnout českou verzi  
Doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu fibrilace síní, 2020.Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností stáhnout českou verzi  
Dálková monitorace implantovaných elektronických přístrojů v kardiologii. Zákonné požadavky a etické principy - společné stanovisko Pracovní skupiny Výboru pro regulační záležitosti Evropské kardiologické společnosti a Evropské asociace srdečního rytmu. Překlad dokumentu připravený Českou kardiologickou společností stáhnout českou verzi  

ROK 2020

Doporučené postupy ESC pro diagnózu a léčbu chronických koronárních syndromů, 2019 stáhnout českou verzi  
Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti (ESC) pro diagnostiku a léčbu akutní plicní embolie, verze 2019 stáhnout českou verzi  
Doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů se supraventrikulární tachykardií, 2019 stáhnout českou verzi  
Doporučené postupy ESC pro diabetes, prediabetes a kardiovaskulární onemocnění, vypracované ve spolupráci s EASD, 2019 stáhnout českou verzi  

ROK 2019

Stručný souhrn doporučení pro dlouhodobou péči o nemocné po infarktu myokardu stáhnout českou verzi  
Čtvrtá univerzální definice infarktu myokardu stáhnout českou verzi  
Doporučené postupy ESC/EACTS pro revaskularizaci myokardu, 2018.Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností, Českou asociací intervenční kardiologie a Českou společností kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP stáhnout českou verzi  
Doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu synkopy, 2018 stáhnout českou verzi  
Doporučení ESC pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění v těhotenství, 2018 stáhnout českou verzi  

ROK 2018

Praktická doporučení European Heart Rhythm Association k používání nových perorálních antikoagulancií u pacientů s fibrilací síní – aktualizace 2018 stáhnout českou verzi anglická verze
Doporučení pro organizaci péče o vrozené srdeční vady v dospělosti v České republice stáhnout českou verzi anglická verze
Doporučené postupy ESC pro diagnostiku a léčbu onemocnění periferních tepen, vypracované ve spolupráci s European Society for Vascular Surgery (ESVS), 2017. stáhnout českou verzi anglická verze

ROK 2017

Doporučení ESC pro léčbu chlopenních vad, 2017 stáhnout českou verzi anglická verze
Aktualizace doporučení ESC z roku 2017 zaměřená na duální protidestičkovou léčbu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, vytvořená ve spolupráci s EACTS. stáhnout českou verzi anglická verze
Doporučené postupy ESC pro léčbu akutního infarktu myokardu u pacientů s elevacemi úseku ST, 2017 stáhnout českou verzi anglická verze
Souhrn Doporučených postupů ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2016. stáhnout českou verzi anglická verze
Souhrn Odborného stanoviska ESC, jak ovlivnit kardiovaskulární toxicitu provázející léčbu nádorových onemocnění - 2016 stáhnout českou verzi anglická verze

ROK 2016

Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti/Evropské respirační společnosti pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze, verze 2015. stáhnout českou verzi anglická verze
Doporučené postupy ESC 2016 pro léčbu fibrilace síní formulované ve spolupráci s EACTS - 2016 stáhnout českou verzi anglická verze
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu akutního a chronického srdečního selhání - 2016 stáhnout českou verzi anglická verze
Doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy, 2015. stáhnout českou verzi anglická verze
Souhrn Doporučení ESC 2015 pro léčbu pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevací úseku ST. stáhnout českou verzi anglická verze
Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií a prevenci náhlé srdeční smrti – 2015. stáhnout českou verzi anglická verze
Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu onemocnění perikardu z roku 2015. stáhnout českou verzi   anglická verze  

ROK 2015

Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu onemocnění aorty z roku 2014 stáhnout českou verzi anglická verze
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - 2015 stáhnout českou verzi  
Souhrn Doporučených postupů ESC pro nekardiální operace - 2014 stáhnout českou verzi   anglická verze  

ROK 2014

Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/ESC pro diagnostiku a léčbu hypertenze z roku 2013   stáhnout českou verzi     anglická verze
Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu stabilní ischemické choroby srdeční - 2013 stáhnout českou verzi anglická verze
Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012) stáhnout českou verzi anglická verze
Souhrn Doporučených postupů ESC pro implantace kardiostimulátorů a srdeční resynchronizační léčbu – 2013 stáhnout českou verzi anglická verze

ROK 2011

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním - 2011 stáhnout českou verzi

ROK 2009

Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání     stáhnout českou verzi
Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin stáhnout českou verzi
Doporučení pro duplexní ultrazvukové vyšetření končetinových žil stáhnout českou verzi

ROK 2008

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu stáhnout českou verzi  

ROK 2006

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním     stáhnout českou verzi     stáhnout kapesní verzi    

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost