Složení výboru ČKS

pro funkční období 2019–2023

Předseda

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA
2. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
curriculum vitae (PDF)
tel.: + 420 224 962 605
e-mail: ales.linhart@vfn.cz

Asistentka předsedy
Zuzana Kolářová
2. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

Tel. +420 720 977 668
Email: zuzana.kolarova@vfn.cz


První místopředseda 

prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, FESC.
1. interní klinika - kardiologická, LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
tel./fax: + 420 588 443 201
e-mail: milos.taborsky@seznam.cz


Vědecký sekretář

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC
1. interní klinika - kardiologická, LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 588 443 220 (2515)
Freeset FNOL: +420 588 442 724
Mobil: +420 604 454 222
Fax: +420 588 442 500
E-mail: martinhutyra@seznam.cz


Pokladník

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC
Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
tel.: + 420 257 272 208
e-mail: ostadal.petr@gmail.com


Místopředseda pro vzdělávání a standardy

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC.
Klinika kardiologie IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21, Praha 4
tel.: + 420 261 362 985
e-mail: joka@medicon.cz


Místopředseda pro otázky úhrad péče

Doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D., FESC, FSCAI
I. interní klinika, LF a FN Hradec Králové,
Sokolovská 581, 500 05  Hradec Králové
tel.: + 420 495 757 111
e-mail:stasek@fnhk.cz


Členové výboru

prof. MUDr. Paleček Tomáš, Ph.D.
prof. MUDr. Rokyta Richard, Ph.D., FESC rokyta@fnplzen.cz
prof. MUDr. Moťovská Zuzana, Ph.D., FESC motovska.zuzana@gmail.com
MUDr. Skalická Hana CSc., FESC hanaskalicka@gmail.com
prof. MUDr. Bělohlávek Jan, Ph.D. jan.belohlavek@vfn.cz
prof. MUDr. Pudil Radek, Ph.D. pudilradek@yahoo.com
doc. MUDr. Mates Martin, CSc.

Předsedové asociací s hlasovacím právem

MUDr. Ivan Karel (ČAAMK) ivan.karel@gmail.com
doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI (ČAIK) kala.petr@fnbrno.cz
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (ČAPK) vrablikm@seznam.cz
doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D. (ČASR) pepi@ikem.cz
prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D. (ČASS) filip.malek@centrum.cz

Kooptovaní členové výboru

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC
Kardiocentrum FNKV a 3. LF UK
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
tel.: 267 162 757
e-mail: petr.widimsky@fnkv.cz

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
Dětské kardiocentrum FN v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: + 420 224 432 900
e-mail: jan.janousek@lfmotol.cuni.cz


Šéfredaktor časopisu Cor et Vasa

https://www.kardio-cz.cz/data/upload/lide/foto_aschermann_150px.jpg

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC
2. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
tel.: + 420 224 922 628
e-mail: mascher@vfn.cz


Kontrolní komise

Předseda kontrolní komise
prof. MUDr. Petr Neužil, DrSc., FESC
pneuzil@seznam.cz
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, Ph.D. vome@medicon.cz
prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. jiri.parenica@atlas.cz

Léková komise

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. jiri.vitovec@fnusa.cz
Prof. MUDr. Radek Pudil, PhD. pudilradek@yahoo.com
MUDr. Petr Janský petr.jansky@fnmotol.cz 

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost