Zápis ze schůze výboru ČAAK 30.10.2018

Přítomni: Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; MUDr. Martin Hutyra, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger, PhD; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; MUDr. Michael Želízko, CSc.; Doc. MUDr. Milan Hromádka, PhD;Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC

Omluveni: Doc. MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC;

Program:

 1. Žádost prof. Červinky – neschválená úhrada MSP – odpoví doc. Bělohlávek
 2. Jak konstatováno na již minulé schůzi, výbor odsouhlasil vytvoření vlastního vzdělávacího kurzu ve spolupráci s IPVZ (koordinátor jednání se zástupci IPVZ prof. Moťovská). Domluveno uskutečnění, budou definována vhodná témata, kurz bude reflektovat vzdělávací program v akutní a intenzivní kardiologii.
 3. Výbor schválil návrh vytvořit special issue časopisu Cor et Vasa Case Reports u příležistosti 16. sjezdu ČAAK v Karlových Varech – koordinátor doc. Petr Kala.  – nutno dodat rukopisy do 4.11.2018 (recenze: prof. Moťovská, doc. Hromádka, dr. Želízko).
 4. 16. sjezd ČAAK hotel Thermal – termín 2-4.12.2018.
  1. Doc. Bělohlávek/Radka Tichá  informovali o předběžném rozpočtu konference, budget je t.č. zajištěn. K dořešení pravidla požární ochrany a zapůjčení lůžek pro workshopy.
  2. Program – podpořené sekce: akutní srdeční selhání (Novartis), antiagregace/antikoagulace (Boehringer/Astra), mechanické srdeční podpory (Promedica), blok farmakoterapie (Amomed)
  3. Společné sekce: kardio35, ČSIM
  4. ČSIM: návrh na společnou sekci – Novinky v diagnostice sepse a septického šoku – Balík, Surviving Sepsis Campaign v roce 2018- Sýkora, Limity UPV v terapii kardiorespiračního selhání – Dostál – budou informováni o přesných časech přednášek
  5. Workshopy: koordinátor M. Hromádka, témata: UZ (M. Hromádka, podpora GE, Teleflex – 40 osob, KPR (T. Janota, J. Bělohlávek, podpora Medtronic) – 20 osob, Hemodynamika akutních stavů (T. Kovárník, A. Kruger – podpora Edwards) Harvey – 2 scenáře – 30 osob – připraveny.
  6. Doprovodné akce: společenský večer zajištěn, návrh na moderaci na 2019 neschválen pro vysoké finanční nároky moderátorky
  7. Ceny: nejlepší ústní sdělení lékařské, nejlepší poster lékařský, nejlepší sesterské sdělení, cena programového výboru, cena předsedy ČAAK.
 1. Volba zástupce ČAAK v ČRR. Zájem projevili: dr. Janota, dr. Hnátek, zvolen: T. Janota
 2. Výbor konstatoval, že komunikace s některými členy výboru není optimální (pozdní nebo žádná reakce na emaily).
 3. Kniha 90 let ČKS – historie a současnost akutní kardiologie, v přípravě, čeká se na příspěvek prof. Staňka.
 4. Termín příští schůze výboru ČAAK: 3.12.2018 v Karlových Varech, kde budou stanoveny termíny schůzí na 2019.

 

Zapsal: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost