Zápis ze schůze výboru PS Akutní kardiologie 26. 5. 2015

v rámci XXIII. sjezdu ČKS v Brně

Přítomni: Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek; MUDr. Milan Hromádka, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Janský; MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger;
Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, FESC, FACC
Nepřítomni-omluveni: MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI

 1. V úvodu R. Rokyta poděkoval všem členům výboru, kteří se aktivně podíleli na přípravách odborného programu PSAK na výroční sjezd v Brně dále informoval o nových stanovách ČKS a o přípravách vytvoření asociace Akutní kardiologie, možný termín vzniku je 1. 1. 2016, na výbor ČKS bude znovu odeslána naše žádost. J. Bělohlávek upozornil, že člen asociace dle těchto stanov musí být člen ČKS.
    
 2. T. Janota a T. Hnátek referovali o úpravách biochemického textu o využití hsTn v diagnostice AKS (spoluautoři textu Janota, Pudil, Hnátek, Rokyta). Ve dnech po schůzi poté proběhlo hlasování per rollam. Na základě jeho výsledku doporučí R. Rokyta výboru ČKS, aby tento dokument byl oficiálním dokumentem biochemiků a kardiologové byli spoluautoři (tedy nikoliv variantu, aby to byl oficiální společný dokument obou odborných společností).
   
 3. P.Oštádal informoval o přípravách projektu cardiac arrest center, domluveno navázání kontaktu se všemi kardiocentry a diskuze s nimi o tomto projektu. Následně bude dokument předložen dalším odborným společnostem k vyjádření (ČRR, SUMMK, ČSIM).
   
 4. R. Rokyta poděkoval Z. Moťovské za realizaci a vedení PILOT STEMI registru.
   
 5. 13. konference PSAK bude 6.–8. 12. 2015 v GH Pupp. T. Janota navrhl na konferenci blok Resuscitace, možno též realizovat jako workshop. Další workshop bude ECHO, na který již zajištěna firemní podpora. Programový a organizační výbor 13. konference PSAK bude zvolen během června. Deadline pro zasílání abstrakt pro 13. konferenci PSAK je 15. 10. 2015. Diskutována možnost zveřejnění abstrakt v Cor et Vasa nebo v Intervenční a akutní kardiologii. Slavnostní přednášku na 13. konferenci PSAK bude mít T. Janota.
   
 6. J. Bělohlávek zmínil vhodnost přítomnosti kardiologa při atestacích z intenzivní medicíny.
   
 7. Další schůze výboru v tomto roce budou 24. 6., 9. 9., 21. 10. a 7. 12. 2015

 
Zapsal: MUDr. Milan Hromádka, PhD

Schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D
předseda výboru pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost