Zápis ze schůze výboru PS Akutní kardiologie 8. 12. 2014

v rámci 12. konference PSAK v Karlových Varech

Přítomni: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.; MUDr. Tomáš Janota, CSc.; MUDr. Petr Jánský; MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.; MUDr. Tomáš Hnátek; MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.; MUDr. Andreas Krüger; doc. MUDr. Petr Oštádal, Ph.D., FESC; Mgr. MUDr. Jiří Pařenica; prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc.
Omluveni: doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
Nepřítomni: MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

 1. V úvodu R. Rokyta zhodnotil probíhající konferenci, po upřesnění z konce tohoto týdne byl počet účastníků konference 347, z toho 233 lékařů, 95 sester a 19 firemních zástupců. Ventilačního workshopu se zúčastnilo 29 lékařů, echokurzu 22 (bez přednášejících).
   
 2. Příští konference naplánována na 6.–8. 12. 2015 opět v Grandhotelu Pupp, změna pouze při změně ekonomických podmínek. Bude snaha pokračovat ve změně charakteru firemních sympozií.
   
 3. Pro kongres ČKS 2015 v Brně byli zvoleni tito recenzenti: R. Rokyta, J. Bělohlávek, P. Oštádal, T. Kovárník, J. Pařenica.
   
 4. Termín na zaslání definitivního programu bloků PSAK na kongres ČKS v Brně je 25. 1. 2015. Máme k dispozici 4 bloky a 60 min. a 1 blok a 90 min.
   
 5. Předběžné návrhy bloků: srdeční zástava, perimyokarditidy, Tako-Tsubo KMP, kardiogenní šok u IM, orgánové podpory, nevyřešené otázky v akutní kardiologii, některá sdělení koncipovat jako live in box.
   
 6. Členové výboru si navzájem zašlou návrhy bloků mailem do 5. 1. 2015.
   
 7. STEMI-pilot registry. Výbor odhlasoval souhlasné stanovisko podpořit účast ČR v tomto registru a nominaci doc. Moťovské do funkce národní koordinátorky registru. Se zapojením do tohoto registru předběžně souhlasí VFN Praha, FN Brno-Bohunice, FNKV a FN Plzeň.
   
 8. Péče o pacienty po srdeční zástavě – viz zápis ze schůze 9. 9. 2014.

 
Zapsal: MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.
Schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., předseda PSAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost