Zápis ze schůze výboru ČAAK 14.9.2016

(sekretariát ČKS – Kavčí Hory)

Přítomni:
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; MUDr. Milan Hromádka, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Janský; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger; doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC

Nepřítomni-omluveni:
MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI, prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, FESC, FACC

  1. V úvodu R.Rokyta informoval o přípravách 14. konference Akutní kardiologie v Karlových  Varech, která se uskuteční v termínu 4.-6.12, o finančním zajištění akce a o partnerech. 15.9. bude spuštěna registrace účastníků. Deadline pro zaslání abstrakt je 15.10. 2016. Abstrakta budou otištěna v Cor et Vasa či Akutní a intervenční kardiologii, nutno ještě domluvit. Součástí konference bude workshop KPR (koordinace T.Janota a J.Bělohlávek) a workshop Urgentní diagnostika a hemodynamika – ultrazvuk a kdy nestačí (koordinace M.Hromádka a J.Bělohlávek).
  2. Diskuse o jiných lokalitách pro konferenci v r. 2017 – navrhované možnosti prověří R. Tichá.
  3. Odborné mezioborové stanovisko „Center péče o nemocné po srdeční zástavě“ bylo schváleno všemi participujícími odbornými společnostmi, bude otištěno v Cor et Vasa (a dále v časopise AIM a UM). Cílem je uvedení projektu do reálné praxe. P.Oštádal přislíbil konzultaci s MUDr. Truhlářem stran získání dat o mimonemocničních srdečních zástavách v r. 2015, případně je na zvážení získání dat od krajských stanic RZP.
  4. Projekt „ECMO center“ bude 26.9. probírán u kulatého stolu za účasti dalších odborných společností, za ČAAK se zúčastní  J.Bělohlávek, R. Rokyta a A.Krüger.
  5. J.Bělohlávek informoval o přípravách akreditovaného ECMO kurzu a o odborné stáži.
  6. J.Bělohlávek informoval o připravované studii TTM2 a o možnosti účasti na této studii.
  7. Návrh na zahájení procesu vzniku vzdělávacího programu Akutní kardiologie (jako subspecializace) přednese R. Rokyta na velkém výboru ČKS.
  8. P. Oštádal vyzval k návrhům bloků na konferenci Akutní kardiologie v Karlových Varech.

Další schůze výboru ČAAK se uskuteční 1.11.2016 v 15 hod (sekretariát ČKS, Praha, Kavčí Hory)

Zapsal: MUDr. Milan Hromádka, PhD
Schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost