Zápis ze schůze výboru PS AK konané dne 10. 12. 2011

Schůze se konala po skončení 9. konference PS AK v Karlových Varech.

Zúčastnili se členové výboru: T. Janota, R. Rokyta, J. Špác, předseda organizačního výboru sjezdu P. Janský a za pořádající agenturu P. Revický.
Omluvili se: J. Bělohlávek, L. Groch, O. Hlinomaz, J. Vojáček.

Byl zhodnocen právě proběhlý kongres. Zúčastnilo se ho 220 lékařů, zhruba 100 sester a 48 vystavovatelů. Počet lékařů lehce stoupnul, celková účast byla podobná jako v předchozím roce. V lékařské sekci bylo předneseno 55 sdělení. Dva přednášející byli ze zahraničních pracovišť. Nově zazněla slavnostní Janouškova přednáška v podání prof.Vojáčka. Dva bloky byly firemními symposii. Jeden blok byl uspořádán ve spolupráci s PS intervenční kardiologie a PS kardiochirurgie ČKS. Paralelně proběhla dle zúčastněných velmi kvalitní sesterská sekce zahrnující 13 sdělení. Dále bylo 7 sdělení prezentováno formou posterů. Po odborné i společenské stránce byl kongres jistě úspěšný. Byla vyzdvižena práce technické skupiny, která se vypořádala i s úskalími inkompatibility různých generací softwarů. Prostřední v hotelu Pupp bylo optimální včetně prostor pro občerstvení a vystavovatele. Rozpočet kongresu bude vyhodnocen detailně později, předběžně byl zhruba vyrovnaný.

Pro příští konferenci PS AK je třeba zajistit:

  • Časomíru viditelnou i pro předsedající.
  • V programu budou vyznačeny přesné časy začátků jednotlivých sdělení, aby nebylo pochyb o času na diskusi
  • Obědová pauza bude pokud možno trochu delší, aby poslední obědy nebyly vydávány těsně před zahájením dalšího bloku
  • Byl diskutován návrh prof. Vojáčka k uspořádání dalšího kongresu v jiné lokalitě. Účastnici schůze a omluvený O. Hlinomaz se přiklonili ke konání 10. výročního kongresu ve stejné lokalitě i s ohledem na výhodné finanční okolnosti a obtížné hledání jiné výhodné lokality pro obdobný termín.
  • Termín příští 10. konference PS AK byl domluven v hotelu Pupp na 22.-24.11.12.

Na XX. sjezd ČKS do Brna PS AK připraví následující bloky:

  1. Kardiogenní šok - přípravu zajistí R. Rokyta (90 min. nebo má být 90 min. něco jiného ?)
  2. Hypotermie, resuscitace a oběhová podpora - přípravu zajistí J. Bělohlávek (60 min.)
  3. Takotsubo kardiomyopatie - přípravu zajistí T. Janota ve spolupráci s PS kardiomyopatií (60 min.)
  4. Novinky v antitrombotické léčbě při AKS, arytmiích, tromboembolických onemocněních a ....? - přípravu zajistí P. Janský ve spolupráci s PS farmakoterapie (60 min.)
  5. Z předcházející schůze zůstalo téma Perioperační kardiol. péče - chce se toho někdo ujmout (60 min.)

Zkusíme ještě zajistit hlasovací zařízení. V pozitivním případě by jako 5. blok mohly být zařazeny EKG kvizi asi pod vedením prof. Vojáčka, který toto téma navrhoval již pro 9. konferenci PS AK ? Na 10. konferenci takový blok bude určitě zařazen.
Zajišťující kolegy prosím o upřesnění předsedajících a přednášejících včetně celého jména s tituly, mailovým a telefonním kontaktem a samozřejmě s přesnými názvy přednášek.

Další schůze výboru PS proběhne během sjezdu v Brně. Měla by být dokončena volba nového předsedy PS pro období od 10. kongresu PS AK. Předběžně zazněla shoda na jménu Richarda Rokyty.

27. 12. 11
zapsal: T. Janota  

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost