Zápis ze schůze výboru PS Akutní kardiologie 24. 6. 2015

Praha, Kavčí Hory

Přítomni: Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Janský; MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger; Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC
Nepřítomni/omluveni: MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, FESC, FACC; MUDr. Milan Hromádka, PhD

 1. R. Rokyta informoval o formálních stránkách a časovém plánu transformace PS Akutní kardiologie na asociaci Akutní kardiologie. Žádost na vznik asociace Akutní kardiologie byla jménem výboru PSAK odeslána na výbor ČKS začátkem června 2015.
   
 2. Článek o využití hsTn v diagnostice AKS bude na základě rozhodnutí výboru ČKS mít charakter doporučení biochemiků, nikoliv oficiálního doporučení ČKS (stejné bylo i rozhodnutí výboru PSAK). Informaci biochemikům předal R. Rokyta.
   
 3. Z. Moťovská informovala o aktuálním stavu náboru pacientů do STEMI-PILOT registry.
   
 4. 13. konference PSAK (6.–8. 12. 2015)
  Složení programového a organizačního výboru bylo na schůzi navrženo a odhlasováno takto:
  • Programový výbor: předseda – P. Ošťádal, členové – J. Bělohlávek, Z. Moťovská, T. Janota, J. Vojáček
  • Organizační výbor: předseda – R. Rokyta, členové – P. Kala, M. Hromádka
  • Prezident konference: R. Rokyta, koordinátorka akce: R. Tichá
  Byly diskutovány některé body organizace a programu, které se budou řešit do příští schůze.
  Před kongresem proběhne 3. ročník echokursu. Namísto ventilačního workshopu se uskuteční workshop Kardiopulmonální resuscitace s participací ČRR 
  (koordinace:T. Janota, J. Bělohlávek)
  Krátce po schůzi přišlo kladné stanovisko výboru ČSIM na naši nabídku 60-minutového bloku na 13. konferenci PSAK (program bloku bude upřesněn do 8. 9. 2015) a souhlas A. Truhláře s proslovením přednášky o novinkách v KPR
   
 5. Výbor schválil přijetí nabídky P. Kaly na blok Akutní kardiologie na workshopu PSIK v Brně (11.–13. 4. 2016). Předběžně byla také schválena naše aktivní účast na kongresu Slovenské kardiologické společnosti pro rok 2016
   
 6. Další schůze se uskuteční na sekretariátu v Praze na Kavčích horách 9. 9. 2015 od 15 hod.


Zapsal: prof. MUDr. Richard Rokyta

Schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D
předseda výboru pracovní skupiny Akutní kardiologie ČKS

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost