Zápis ze schůze výboru ČAAK 14.5.2019

Přítomni: 
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; Doc. MUDr. Milan Hromádka, PhD; Doc. MUDr. Martin Hutyra, PhD;MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Andreas Krüger, PhD;Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC;prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC

Omluveni:
MUDr. Michael Želízko, CSc.;Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD;Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD;Doc. MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI;

Program:

  1. Výbor zhodnodil pozitivně doposud proběhnuvší bloky ČAAK na kongresu ČKS, účast byla hojná. Doc. Bělohlávek všem zúčastněným poděkoval za přípravu jak bloků, tak vyzvaných přednášek. 
  2. 17. sjezd ČAAKhotel Thermal – termín8-10.12.2019. Určen:

Organizační výbor
předseda: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD.
doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
MUDr. Andreas Krüger, Ph.D.
MUDr. Tomáš Janota, CSc.
doc. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.

Programový výbor
předseda: doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D.
MUDr. Michael Želízko, CSc.
Doc. MUDr. Jiří Pařenica, Ph.D.

  1. Termín příštích schůzí výboru ČAAK: 24.9.2019 Brno, 22.10.2019 Praha – vždy před schůzí výboru ČKS.

Zapsal: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost