Zápis ze schůze výboru ČAAK 24.9.2019

Přítomni: Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; Doc. MUDr. Milan Hromádka, PhD; Doc. MUDr. Martin Hutyra, PhD;MUDr. Tomáš Janota, CSc; Doc. MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI;;MUDr. Andreas Krüger, PhD;Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC;prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; MUDr. Michael Želízko, CSc.;Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC

 

Omluveni: Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD;Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD

Program:

 1. 17. sjezd ČAAKhotel Thermal – termín8-10.12.2019.
  1. Příprava programu workshopů – M. Hromádka ECHO, A. Kruguer (hemodyn),  KPRT. Janota–dojde ke změně prostor pro umožnění více prostoru. Simulace – bude přizván dr. Mlček, dr. Valeriánová pro asistenci na KPR a Hemodyn. workshopu.
  2. Ekonomická stránka – rozpočet zajištěn (R. Tichá, J. Bělohlávek).
  3. Společenský večer: stejný scénář jako v loňském roce bez živé kapely
  4. Příští kongres – Karlovy Vary. Diskutována možnost přemístit kongres do pražského centra O2 Universum či jiné destinace. Definitivně bude rozhodnuto na schůzi v Karlových Varech.
  5. Příští programový výbor: Z. Moťovská vyjádřila přání se stát předsedou příštího programového výboru, volba příštího výboru proběhně na jedné z následujících schůzí po konferenci 2019, aktivita Z. Moťovskébyla přivítána.

 

 1. VP IM – J. Bělohlávek referoval o podílu zástupců ČAAK na tvorbě a přípravě (PS: J. Bělohlávek, R. Rokyta, P. Ošťádal, Z. Moťovská). Výbor vzal na vědomí.
 2. Přednáškový den 30.9.2019 – Kurz akutní kardiologie_pro VP IM 2019 – výsledek podílu na tvorbě VP, uskuteční se na IPVZ v Praze
  1. AKS –As. MUDr. Tomáš Janota, CSc.
  2. Plicní embolie –Prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD.
  3. Kardiogenní šok –Prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD/ Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD.
  4. Srdeční zástava - Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD.
  5. Akutní srdeční selhání –Doc. MUDr. Milan Hromádka, PhD.
  6. Různé I –As. MUDr. Tomáš Hnátek, PhD.
  7. Různé II –As. MUDr. Tomáš Janota, CSc.

 

 1. Žádost o záštitu ČAAK pro akciSPPK 6.-7.11.2019, MUDr. Martin Polák - schválena
 2. Vyjádření k PCOT troponinu a NT-proBNP – J. Bělohlávek připraví odpověď k odsouhlasení výborem
 3. Vyjádření k žádosti BARD - J. Bělohlávek připraví odpověď k odsouhlasení výborem
 4. Vyjádření k návrhu prof. Táborského, kons. Dokument: ESC agenda: Joint EAPCI/ACCA expert consensusdocument on pVAD. – nebude vytvářen nový dokument, podpoříme implementaci podpor do praxe českých kardiocenter formou edukace v rámci odborného programu na vědeckých konferencích
 5. Vykazování pVAD–byla diskutována nemožnost vykazovat perkutánní podpůrné systémy pro kardiologická pracoviště, kde jsou tyto výkony prováděny, je dostupný jen KCH kód. Byl odsouhlasen návrh na iniciaci vytvoření kódu pro perkutánní implantaci, či sdílení stávajícího kódu s KCH společností. Zkoordinuje J. Bělohlávek.
 6. Pacientské stránky ČKS výzva prof. Linharta:
  1. ČAAK / ČAIK: akutní infarkt myokardu
  2. ČAAK / PS plicní cirkulace: plicní embolie
  3. ČAAK srdeční zástava a resuscitace
  4. ČAAK: disekce aorty

Výbor odsouhlasil podíl na přípravě, až budou dostupné přesné instrukce, budou jednotlivá témata přidělena členům výboru k přípravě.

 

 1. M. Hutyra informoval o účasti na kongesuKardio 3NTT (Oponice) 13.9.2019, kde byl blok ČAAK (M. Hutyra, Z. Moťovská, M. Hromádka, A. Krüger).
 2. Termín příští schůze výboru ČAAK: 22.10.2019 Praha 11:00– před schůzí výboru ČKS.

 

Zapsal: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost