Zápis ze schůze výboru ČAAK 1.11.2016

(sekretariát ČKS – Kavčí Hory)

Přítomni:
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Milan Hromádka, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Janský; MUDr. Andreas Krüger; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC

Nepřítomni-omluveni:
MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI, Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, FESC, FACC

 

 1. V úvodu R. Rokyta informoval o výsledku voleb do výboru ČAAK. Předsedou výboru ČAAK je od 1.11.2016 Jan Bělohlávek.
   
 2. Byla diskutována vhodná lokalita pro konferenci Akutní kardiologie v příštím roce, jako nejvhodnější se zatím jeví hotel Thermal v Karlových Varech v termínu 3.-5.12.2017.
   
 3. R. Rokyta informoval o zajištění letošní konference Akutní kardiologie v Karlových Varech.Poděkoval členům organizačního a programového výboru za práci na přípravě konference , zejména J. Bělohlávkovi, P. Ošťádalovi, M. Hromádkovi, T. Janotovi a R. Tiché. Bylo schváleno navýšení kapacity echokurzu o 5 účastníků. Abstrakta z konference budou  publikována  v časopise Cor et Vasa. Předseda programového výboru P. Oštádal finalizuje odborný program letošní konference, všechny přednášky budou bez firemní podpory. Byla přijata všechna abstrakta ústních sdělení i posterů do lékařské i sesterské sekce.
   
 4. J. Bělohlávek navrhl vytvoření placeného místa asistentky výboru ČAAK. Předběžně bylo domluveno, že by tuto funkci zastávala paní Radka Tichá.
   
 5. Velkým výborem ČKS bylo schváleno zahájení  procesu vzniku subspecializace Akutní kardiologie. ČAAK připraví návrh vzdělávacího programu (VP) – předsedou pracovní skupiny pro tvorbu VP bude R. Rokyta, její složení bude stanoveno na schůzi výboru 5.12.2016.

Další schůze výboru ČAAK (společná schůze odstupujícího a nového výboru) se uskuteční 5.12.2016 v 18,00 v rámci konference ČAAK v Karlových Varech.

Zapsal: MUDr. Milan Hromádka, PhD
Schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost