Zápis ze schůze výboru PS Akutní kardiologie ČKS 26. 10. 2005

v Hradci Králové

Přítomni: MUDr. Petr Janský, MUDr. Ilja Kotík, CSc., MUDr. Tomáš Brychta, prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
Omluveni: doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc., MUDr. Oto Hlinomaz, prim. MUDr. Karel Dvořák, CSc.

 1. Projednán program na 4. výroční sjezd Pracovní skupiny AK v Karlových Varech ve dnech 8.–10. 12. 2005. MUDr. Petr Janský informoval o počtu přihlášených účastníků, aktivních sdělení, přihlášených firem. MUDr. Petr Janský připraví návrh programu, který Výbor PS projedná na své schůzi v listopadu t. r.
 2. Projednán návrh programu do Brna 2006 – byly navrženy následující bloky:
  a) Šokové stavy.
  b) Plicní embolie od A do Z.
  c) Obtížné situace v akutní kardiologii. Kasuistiky.
  d) Sekce pro a proti: Automatické externí defibrilátory.
  e) Další blok pro a proti: Přednemocniční trombolýza – ano versus ne.
  Na příští schůzi budou určeni vyzvaní řečníci, a dále budou jednotlivé bloky rozpracovány s názvy jednotlivých sdělení.
 3. Probrán stav příprav na mezinárodní kongres Acute Cardiology v Praze 2006.
 4. Různé.

Příští schůze PS AK se uskuteční v Jihlavě dne 18. 11. 2005 ve 13:00 hod v salonku hotelu Atrium, Husova 36, Jihlava. 

Hradec Králové 3. listopadu 2005 prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost