Zápis ze schůze výboru ČAAK 8. 6. 2016

(sekretariát ČKS – Kavčí Hory)

Přítomni:
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Milan Hromádka, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Janský; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC

Nepřítomni-omluveni:
MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI, doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, FESC, FACC

1) V úvodu R. Rokyta informoval o ACCA snapshot survey a poděkoval těm, co dotazník vyplnili

2) R.Rokyta zmínil vhodnost vytvoření loga ČAAK, J.Bělohlávek přislíbil kontaktování grafika spolupracujícího s VFN k přípravě návrhů

3) R.Rokyta informoval o cíli zavedení jednotného evropského čísla pro IHCA 2222. Draft dokumentu připravuje výbor ČSIM, posléze se k němu vyjádříme.

4) Volby do výboru ČAAK proběhnou koncem září, byla zvolena 3 členná volební komise ve složení: J. Bělohlávek, R.Rokyta a A.Krüger.

5) Cílem výroční konference ČAAK v Karlových Varech je zatím pokračovat v zavedeném trendu bez klasických firemních sympozií, podpora firem pouze formou nezávislého grantu.

6) Široce byla diskutována vize ECMO center. P. Oštádal navrhl přejmenování na centra mechanických oběhových podpor. Diskutován byl návrh ČSIM, který vychází z možnosti zajištovat ECMO podporu pouze v Komplexních kardiovaskulárních centrech, možnost zavedení podpory je ale i v PCI centrech, pokud s tím budou souhlasit. J.Bělohlávek navrhl, aby tato centra realizovala minimálně 20 VA či VV ECMO ročně z důvodu zajištění a udržení edukace. Cílem je získání kodu pojištovny. P. Oštádal navrhl zapojit do ECMO center i PCI centra, která budou mít o tuto metodiku zájem. Dále navrhl zapojit do přípravy dokumentu také Společnost pro orgánové transplantace, Pneumologickou společnost a Společnost pro mimotělní oběh. J.Bělohlávek navrhl edukaci lékařů na základě ELSO certifikátu a zadávání nemocných do registru ELSO. Projekt ECMO center bude prezentován R.Rokytou J.Bělohlávkem na výboru ČKS 14.6.2016. Po určení mandátu velkým výborem budeme navrhovat v 1. fázi diskusi u kulatého stolu s ostatním zavzatými odbornými společnostmi

7) Dále byla znovu diskutována otázka koncepce směřující ke subspecializaci akutní kardiologie, kterou již výbor v minulosti opakovaně schválil. T. Janota prezentoval PRO a PROTI. Výbor odsouhlasil tuto koncepci včetně následného navázání této subspecializace na resuscitační kódy.

Další schůze výboru ČAAK se uskuteční 14.9.2016 v 15 hod (sekretariát ČKS – Kavčí Hory)

Zapsal: MUDr. Milan Hromádka, PhD
Schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, předseda ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost