Zápis ze schůze výboru ČAAK 9.12.2019

Přítomni: Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; Doc. MUDr. Milan Hromádka, PhD; Doc. MUDr. Martin Hutyra, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; Doc. MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI;; MUDr. Andreas Krüger, PhD; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; MUDr. Michael Želízko, CSc.; Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC

Omluveni: Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD

Program:

  1. 17. sjezd ČAAK hotel Thermal – probíhá nekomplikovaně, rekordní účast
  2. VP IM – J. Bělohlávek referoval o podílu zástupců ČAAK na tvorbě a přípravě (PS: J. Bělohlávek, R. Rokyta, P. Ošťádal, Z. Moťovská), na příští schůzi bude pozván doc. Balík z ČSIM s návrhem další spolupráce
  3. Vykazování pVAD – byla diskutována nemožnost vykazovat perkutánní podpůrné systémy pro kardiologická pracoviště, kde jsou tyto výkony prováděny, je dostupný jen KCH kód. Byl odsouhlasen návrh na iniciaci vytvoření kódu pro perkutánní implantaci, či sdílení stávajícího kódu s KCH společností a zprocesování v r. 2020. Zkoordinuje J. Bělohlávek.
  4. Termín příští schůze výboru ČAAK: 24.3.2020 Praha 11:00– před schůzí výboru ČKS.  

 

Zapsal: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost