Zápis ze schůze výboru ČAAK 9.5.2017

Přítomni:  Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; MUDr. Milan Hromádka, PhD; Doc. MUDr. Martin Hutyra, PhD.; MUDr. Tomáš Janota, CSc; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger, PhD; Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI; MUDr. Michael Želízko, CSc.

Omluveni: Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD;

 

Program

1. Proběhla informace o probíhajících blocích ČAAK na kongresu ČKS – byly hojně navštěvovány, bohatá diskuze

2. KPR workshop v Brně – předseda ČAAK poděkoval T. Janotovi za bezchybnou organizaci

3. Stav jednání o ECLS centrech – J. Bělohlávek informoval o podané žádosti na sdílení kódu implantace ECMO a plánu vytvoření kódu ošetřovacího dne na ECMO, konsensuální dokument je k dispozici v čísle 2/2017 Cor et Vasa, J. Bělohlávek poděkoval všem zúčastněným za spolupráci

4. Centra pro srdeční zástavu - P. Ošťádal informoval o dostupnosti konsenzuální dokumentu v čísle 2/2017 Cor et Vasa, poděkoval všem spolupracujícím

5. Stav přípravy dokumentu o UZ vyšetření na JIP – M. Hutyra, prakticky hotovo + v přípravě editorial. Další témata UZ nepokryta: hrudní ultrazvuk, kanylace cév – bude sepsán přehledný článek (Hutyra, Hromádka)

6. Spolupráce s ČSIM – odsouhlasena aktivní spolupráce, M. Matějoviče bude informovat J. Bělohlávek při kongresu ČSIM, zúčastní se Ošťádal, Bělohlávek, Kruger

7. Dokument o tekutinách V. Černý – za ČAAK se zúčastní J. Pařenica + T. Kovárník, členská základna ČAAK bude oslovena s žádostí o účast v anketě

8. Diskuze o restrikci kódů pro katlaby – T. Kovárník

Odsmlouvání výkonů ZP pojišťovnou 201 (Vojenská) pro katetrizační laboratoře, potenciální pro kardiologická pracoviště:

78820 - ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST PŘI ANESTEZII 
57243 - HRUDNÍ PUNKCE
54340 - TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE,

55255 – KONTRAPULZACE

Některé kódy agregovány v OD, rozhodnutí výboru ČAAK je zatím v této problematice neintervenovat a nechat na lokální rozhodnutí jednotlivých pracovišť.

9. 15. sjezd ČAAK – definitivní stanovení termínu a místa: zvolen hotel Thermal, 3-5.12.2017, zvolen programový a organizační výbor, aplikace pro kongres zajištěna nebude, aplikace pro kladení on-line dotazů sli.do ano

  1. Programový výbor: Petr Ošťádal, Tomáš Hnátek, Tomáš Janota, Andreas Kruger, Zuzana Moťovská, Michael Želízko
  2. Organizační výbor: Jan Bělohlávek, Richard Rokyta, Milan Hromádka, Petr Kala

10. Zpravodajství z kongresu – bude zjištěn počet rozkliků zpravodajství a zhodnoceno při příští schůzi

11. Vzdělávání v akutní kardiologii. Návrh na vytvoření subspecializace akutní kardiologie byl schválen na schůzi výboru ČKS 21.3.2017. Vzdělávací program akutní a intenzivní kardiologie připravuje PS jmenovaná výborem  ČAAK (Rokyta, Moťovská, Ošťádal, Janota, Hnátek)

12. Návrh pravidelné komunikace s členskou základnou ČAAK – zatím výborem odloženo, v úvahu připadá redukovaná forma

13. Endorsment ČAAK pro Euro-ELSO 2018 - schváleno

14. Stanovení termínu další schůze 20.6.2017 od 15. hodin na Kavčích horách

Zapsal: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost