Zápis ze schůze výboru ČAAK 3.12.2018

Přítomni: Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; Doc. MUDr. Milan Hromádka, PhD; MUDr. Martin Hutyra, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; Doc. MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger, PhD; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; MUDr. Michael Želízko, CSc.; Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC

Omluveni:

Program:

 1. Žádost prof. Červinky – doc. Bělohlávek odpověděl.
 2. Prof. Moťovská informovala o přípravě edukačního kurzu akutní kardiologie ve spolupráci s IPVZ, domluven jednodenní kurz, který bude reflektovat návrh vzdělávacího programu v akutní a intenzivní kardiologii.
 3. Special issue časopisu Cor et Vasa Case Reports u příležistosti 16. sjezdu ČAAK v Karlových Varech – koordinátor doc. Petr Kala – nebylo vytvořeno, protože nebyl dodán dostatečný počet manuscriptů.
 4. 16. sjezd ČAAK hotel Thermal – termín 2-4.12.2018.
  1. Rozpočet kongresu je pozitivní, kongres proběhl bez technických komplikací, návštěvnost uspokojivá, workshopy byly zcela zaplněny.
  2. Využití elektronického hlasování bylo velmi malé.
  3. Ceny byly uděleny rozhodnutím členů programového výboru a předsedajících sekcí: nejlepší ústní sdělení lékařské (dr. Rob-VFN), nejlepší poster lékařský (doc. Solař – FN HK), nejlepší sesterské sdělení (A. Alzaydeh – NNH), cena programového výboru (dr. Karásek – KC Liberec), cena předsedy ČAAK (dr. Seiner – KC Liberec).
  4. Hlasování účastníků:
   1. na otázku 2 paralelních sekcí během konference ČAAK skončilo 48:52 v neprospěch – výbor rozhodně o podobě kongresu z tohoto hlediska v průběhu příštího roku.
   2. Hlasování potvrdilo spokojenost s Newslettery ČAAK
  5. Doc. Bělohlávek odešle poděkování všem sponzorům za podporu konference.
 5. Výbor reflektoval výzvu předsedy ČKS prof. Táborského a odsouhlasil participaci na přípravě registru používání mechanických srdečních podpor v ČR.
 6. Prof. Rokyta navrhl nominovat dr. Tomáše Janotu na čestné členství ČKS s ohledem na jeho nadcházející životní jubileum. Výbor návrh odsouhlasil.
 7. ČAAK podpoří účast až 10 členů ČAAK na ACCA konferenci 2019 – formou travel grantu ČAAK (cesta + ubytování) a ACCA (registrace)
 8. Termín příštího kongresu ČAAK: 1-3.12.2019 Karlovy Vary, hotel Thermal.
 9. Termín příštích schůzí výboru ČAAK: 26.2.2019 Praha, 23.4.2019 Praha, 14.5.2019 Brno, 24.9.2019 Brno, 22.10.2019 Praha – vždy po schůzi výboru ČKS a případně další schůze dle aktuální situace.

 

Zapsal: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost