Zápis ze schůze výboru ČAAK 17. 2. 2016

sekretariát ČKS, Praha

Přítomni:
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Janský; MUDr. Andreas Krüger; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC;
Nepřítomni-omluveni:
MUDr. Milan Hromádka, PhD; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, FESC, FACC

1) V úvodu R. Tichá a R. Rokyta předložili konečné vyúčtování 13.konference PSAK. Začátkem roku 2016 jsme získali souhlasné stanovisko české AIFP a předsedy ČKS pro pořádání 14.konference akutní kardiologie v GH Pupp v Karlových Varech. Konference se uskuteční v termínu 4.-6.12.2016.

2) R.Rokyta poděkoval recenzentům abstrakt na letošní výroční sjezd ČKS (J. Pařenica, T. Janota, T. Kovárník, R. Rokyta a P. Oštádal) a seznámil přítomné se zařazením bloků ČAAK do programu kongresu.

3) Dalším bodem programu byly návrhy na budoucího předsedu ČAAK (několik nepřítomných členů výboru zaslalo své návrhy emailem před schůzí).
Navrženi byli 3 kandidáti: Bělohlávek J, Janota T a Ošťádal P.
Navržení kandidáti potvrdí mailem (všem členům výboru) svůj souhlas s kandidaturou do 15.4.2016. Tito kandidáti pak budou na schůzi výboru ČAAK 20.4. 2016 prezentovat svůj program/vize na další období a na schůzi 20.4. proběhne volba budoucího předsedy ČAAK.

4) Členové výboru mohou zasílat návrhy na motivy loga ČAAK R.Rokytovi.

5) Ke konceptu Center péče o nemocné po srdeční zástavě („Cardiac arrest center“) se z oslovených odborných  společností zatím souhlasně vyjádřil výbor ČSARIM – bez připomínek.

6) Opakovaná diskuse na téma specializace Akutní kardiologie/možná participace akutních kardiologů při atestacích z intenzivní medicíny.

7) Další schůze výboru ČAAK se uskuteční 20.4.2016 v 15 hod (Praha, sekretariát ČKS)

Zapsal a schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost