Zápis ze schůze výboru ČAAK 20.2.2018

Přítomni: Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; MUDr. Martin Hutyra, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Andreas Krüger, PhD; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; PhD; MUDr. Michael Želízko, CSc., MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI;

Omluveni: Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; Doc. MUDr. Milan Hromádka, PhD; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD

 

Program:

 1. Kongres ČKS Brno – J. Bělohlávek informoval o přípravě všech aktivit, bloky ČAAK, poděkoval za recenzní řízení
 2. Kongres ČKS Brno - KPR workshop organizovaný ČAAK – koordinátorem T. Janota, podílí se:  VFN, FN Plzeň, FN Olomouc. Bude zkoordinováno s organizačním výborem kongresu v Brně. Aktivní účastníci workshopu (lektoři) mají odpuštěny registrační poplatky. Bude zvážena simulace KPR.
 3. T. Janota navrhuje, aby ČAAK požádal ČKS o pořízení přístrojové techniky pro KPR workshopy („Resusci – Ann“ v ceně do 200 tis. vč. Tréninkového AED) k využití na všechny akce ČKS – ČAAK správce – schváleno výborem ČAAK
 4. J. Bělohlávek poděkoval výboru za podporu pacientské organizaci Znovu do života, z.s., organizace byla představena, bude se prezentovat na vybraných akcích ČKS, ostatní pracoviště vyzvána k informování pacientů s možností přihlášení
 5. Newslettery ČAAK – J. Bělohlávek informoval o této aktivitě a ohlasech, výborem bylo odsouhlaseno k dalšímu pokračování, byla nabídnuta spolupráce dalším členům výboru. Bude představeno členům velkého výboru ČKS k posouzení, zda posílat všem členům ČKS.
 6. Vzdělávací program v akutní a intenzívní kardiologii – aktualizace - prof. Rokyta – aktuálně beze změn, je v jednání
 7. 15. sjezd ČAAK hotel Thermal, R. Tichou představeno finální vyúčtování, kongres skončil pozitivním ekonomickým výsledkem. Zároveň byl výbor informován o celkové finanční balanci asociace za poslední roky.
 8. Výborem byla doporučena podpora účasti členů ČAAK na odborných akcích schválených výborem (např. ACCA, ESC, EURO-ELSO, ESICM apod).  Alokovaná částka na rok 2018 bude určena výborem, v nejbližší době ČAAK podpoří účast formou úhrady registrace 10 svých členů na EURO-ELSO 2018, další návrhy na podporované akce jsou vítány. Členská základna bude informována.
 9. Různé
  1. Life box pro ČKS Brno – P. Kala je zodpovědný za program, bude kontaktovat vybraná kardiocentra
  2. Výbor odsouhlasil přípravu dvoudenního kursu "Echokardiografie v akutní a intenzivní kardiologii", který se bude konat 2 x ročně (střídavě Olomouc a Plzeň pod záštitou ČAAK, doc. Hutyra a doc. Hromádka připraví podrobnější program)
 10. Termín příští schůze výboru ČAAK: 27.3.2018 Brno 14:30, další během kongresu ČKS, Brno

 

Zapsal: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost