Zápis ze schůze výboru PS Akutní kardiologie 9. 9. 2015

Zápis ze schůze PS Akutní kardiologie 9. 9. 2015 (sekretariát ČKS, Praha)

Přítomni:
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek; MUDr. Milan Hromádka, PhD; MUDr.
Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI; MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr.
Andreas Krüger; Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof.
MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC;

Nepřítomni-omluveni:
MUDr. Petr Janský; Doc.MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, FESC,
FACC

  1. V úvodu R. Rokyta informoval o podobě nových webových stránek ČKS, kde i PSAK má vlastní část, kterou můžeme spravovat. V rámci výboru ČKS bylo navrženo např. zanesení aktualit z ESC kongresu. Dále je možné pokračovat ve zveřejňování našich stanovisek a nově např. přednášek z akcí pořádaných PSAK. K problematice webu z pohledu PSAK se vrátíme na příští schůzi.
  2. Pracovní skupina v rámci výboru PSAK (koordinátor P. Ošťádal) předložila před schůzí finální podobu dokumentu „Cardiac arrest center“, k níž nikdo z členů výboru neměl připomínky. Další sekvence kroků byla v obecné rovině znovu diskutována. V souladu se závěrem ze schůze výboru PSAK z května 2015 bude v první fázi dokument zaslán všem kardiocentrům v České republice (s tímto postupem vyslovil posléze také souhlas výbor ČKS 15.9.2015). Koncept Cardiac arrest center bude také prezentován na prosincovém kongresu Akutní kardiologie.
  3. Byla diskutována možnost návrhu bloku PSAK na kongres ESC v Římě 2016, který je možné navrhnout nejpozději do 30.9., nejlépe ve spolupráci se zahraničním pracovištěm.
  4. R.Rokyta informoval o přípravách kongresu PSAK v Karlových Varech. 15.9. bude spuštěna on-line registrace, do 15.10. je deadline pro zaslání abstrakt. T. Janota informoval o přípravě workshopu KPR, M. Hromádka o ECHO kurzu v rámci kongresu. Limit bude á 25 účastníků na obě předkongresové akce. Byla diskutována také programová část kongresu v Karlových Varech. J. Bělohlávek navrhl blok Back to basics, či Jak to dělám já. Případně je možné zařadit „Live in boxy“. Další návrhy je možné zasílat členům programového výboru (předseda P. Ošťádal).
  5. P. Kala informoval o workshopu Intervenční kardiologie v Brně 4/2016. PSAK bude mít blok věnovaný péči o pacienty po srdeční zástavě.
  6. Je nutné navázat komunikaci s VZP stran možnosti vykazování minimálně ECMO kódu pro kardiologická pracoviště, dosud vázáno na kardiochirurgii.
  7. Z. Moťovská informovala o STEMI-pilot registru, kde ČR zatím zadala nejvíce pacientů z Evropy.
  8. Další schůze výboru se uskuteční 21.10. v 15,00 na sekretariátu ČKS na Kavčích horách.

Zapsal: MUDr. Milan Hromádka, PhD
Schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D, předseda PSAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost