Zápis ze schůze výboru PS Akutní kardiologie 3. 11. 2011

Zápis ze schůze výboru PS Akutní kardiologie 3. 11. 2011 v Praze v nových prostorách ČKS v rezidenci na Kavčích Horách

Přítomni: O. Hlinomaz, T. Janota, R. Rokyta, J. Vojáček, J. Špác
Omluveni: J. Bělohlávek, L. Groch
Další účastníci: P. Janský, Dr. Revický (Kongres Prague)– organizace sjezdu PS AK

Program: Příprava sjezdu PS AK v Karlových Varech v termínu 8.–10. 12. 2011

  1. Počet přihlášených lékařů je ve srovnatelném období podobný jako předcházejících letech. Lehký pokles přihlášených sester nemusí být definitivní. Počet přihlášených původních sdělení mírně poklesl, ale usnadnilo se tak sestavování programu, který byl v předcházejícím roce až předimenzovaný.
  2. Byl prakticky připraven program vyzvaných bloků, firemních symposií i bloků původních sdělení. Zbývá částečně doplnit předsedající. Paralelně s lékařským programem proběhnou 2 sesterské sekce.
  3. Byl schválen video záznam přednášek dostupný posléze na webovém odkazu ČKS. Záznam zajistí Congress Prague.
  4. Byl řešen tisk abstrakt buď jako příloha časopisu Intervenční a akutní kardiologie nebo jako samostatný bulletin s programem a abstrakty. S ohledem na finanční závazky vůči reklamám sponzorů na příloze časopisu bude zachována forma přílohy.
  5. Otázka eventuální změny místa konání sjezdu bude řešena podle názorů účastníků sjezdu. Zatím převládá názor zachování místa.
  6. MUDr. Janský a zástupce Congress Prague Dr. Revický referovali o stavu rozpočtu a sponzorské podpoře sjezdu.
  7. Bylo konstatováno, že přes ztrátu generálního sponzora se podaří udržet téměř stejný rozpočet akce jako v předchozím roce.
  8. Je proto možné zachovat populární večerní společenský program v hotelu Pupp, tentokrát formou plesu i s předtančením a se živou hudbou.
  9. Sponzoři zajistí stejně jako v předcházejícím roce páteční oběd a čtvrteční večeři.

Další schůze proběhne v závěru sjezdu PS v Karlových Varech.
V rámci této schůze bude chystán program sdělení PS AK do Brna 2012. Plánován je blok EKG kasuistik s živým hlasováním

zapsal:
Dr. Janota

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost