Zápis ze schůze výboru PS Akutní kardiologie 7. 12. 2015

(v rámci 13. konference PSAK Karlovy Vary)

Přítomni:
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek; MUDr. Milan Hromádka, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Janský; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger; Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, FESC, FACC

Nepřítomni-omluveni:
MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI

1) V úvodu R. Rokyta informoval o probíhající 13. konferenci PSAK v Karlových Varech, poděkoval programovému výboru, organizačnímu výboru a organizátorům echokursu a workshopu KPR. Dále bylo diskutováno možné místo konání příští konference, navrhován Štiřín, Plzeň, Praha či stávající Grandhotel Pupp. Výbor odhlasoval (11 hlasů pro, 1 člen se zdržel hlasování) uspořádání konference v r. 2016 opět v Karlových Varech s ohledem na etický kodex sponzorujích firem. Prof. Vojáček doporučil při hodnocení přihlášených abstrakt na příští konferenci PSAK neuvádět autory práce.

2) Česká asociace akutní kardiologie (ČAAK) by měla vzniknout 1.1. 2016. PSAK t.č. nemá další připomínky k připravenému provoznímu řádu ČAAK. Ve 2. polovině r. 2016 proběhnou volby do výboru ČAAK, P. Oštádal informoval o sjednocení volebních období do výboru ČAAK a ČKS. Volba předsedy ČAAK bude dvoukolová. Prof. Vojáček navrhl představení programu možných kandidátů na příští schůzi výboru.

3) Bylo vybráno 5 recenzentů abstrakt pro XXIV. kongres ČKS v Brně: J. Pařenica, T. Janota, T. Kovárník, R. Rokyta a P. Oštádal. Na kongresu ČKS budeme mít k dispozici jeden 90 min blok a tři 60 min bloky Je domluven 90-min společný blok s PS PS Srdečního selhání. Dále se nabízí možnost společného blok s PS Intervenční kardiologie (AKS či TAVI) či s Resuscitační radou. Návrhy bloků je třeba zaslat R.Rokytovi do 31.12.2015, definitivní program je nutné zaslat organizačnímu výboru kongresu do 10.1.2016. Navrhována mj. následující temata: Novinky v KPR, EKG kvíz + zobrazovací metody + kazuistiky, Cardiac arrest centra.
4) Do 31.1. 2015 je termín sdělení klíčových dlouhodobých cílů ČAAK výboru ČKS.
Předběžně navrženo:
a) schválení konceptu a vytvoření sítě cardiac arrest center
b) specializace akutní kardiologie.

5) Na základě dotazu z plzeňské ZS byla diskutována otázka dostupnosti trombolytika ve vozech ZS. Doporučeno, aby tuto otázku konsultovali ještě s ČRR. Výbor se shodl na tom, že jedinou indikací v podmínkách ČR je za určitých podmínek (neodkladný stav) naléhavé podezření na diagnózu plicní embolie (krátká telefonická konsultace ohledně indikace s kardiocentrem, event. echokardiografie, následný přímý transport do kardiocentra)

6) Doc. Moťovská zmínila problém s aktuálním nedostatkem sester v kardiologické intenzivní péči ve FNKV

7) Další schůze výboru PSAK se uskuteční 17.2.2016 v 15 hod (sekretariát ČKS Kavčí Hory).

Zapsal: MUDr. Milan Hromádka, PhD
Schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D, předseda PSAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost