Zápis ze schůze výboru ČAAK 17. 5. 2016 (v rámci XXIV. Výročního sjezdu ČKS)

Přítomni:
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; MUDr. Milan Hromádka, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; MUDr. Petr Janský; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger; Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; prof. MUDr. Jan Vojáček DrSc, FESC, FACC

Nepřítomni-omluveni:
MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI, Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD

  1. V úvodu R. Rokyta zhodnotil probíhající kongres ČKS a účast na blocích ČAAK,
    informoval  o změnách volebního řádu ČKS.
  2. V červenci 2016 proběhne ACCA meeting v Budapešti zabývající se problematikou organizace kardiologické intenzivní péče navazující na podzimní jednání ve Vídni 2015. Výsledkem  by mohl být position paper on Recommendations on Acute Cardiac Care Units Organization & Operation. Jednání se zúčastní R.Rokyta, event. podněty mohoučlenové výboru zasílat R.Rokytovi mailem do 25.6.
  1. Konference ČAAK proběhne 4.-6.12.2016 v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp, Prezidentem konference byl zvolen R. Rokyta, předsedou programového výboru P. Oštádal, dále složení programového výboru: J. Bělohlávek, T. Janota, T. Kovárník, Z. Moťovská, J. Vojáček. Předsedou organizačního výboru byl zvolen J. Bělohlávek, dále jeho složení: R. Rokyta, P. Kala, M. Hromádka, R. Tichá. V rámci konference proběhne workshop ECHO a KPR  
  1. Výbor ČSIM se zatím nevyjádřil k našemu návrhu společného stanoviska koncepce vytvoření Center pro nemocné po srdeční zástavě. Pracovní skupina ve výboru ČAAK, která připravovala text stanoviska pracovala ve složení: P. Oštádal, R. Rokyta, J. Bělohlávek, T. Janota, P. Kala  a J. Pařenica. R. Rokyta znovu osloví předsedu výboru ČSIM prof. Černého.
  1. Dále byla diskutována otázka ECMO center. J. Bělohlávek navrhl přípravu position paper v rámci kulatého stolu za přítomnosti ČRR, ČSARIM, ČSIM, ČSKVCH Ve výboru ČAAK byla zvolena pracovní skupina zabývající se problematikou ECMO center ve složen J. Bělohlávek, R. Rokyta, P. Oštádal, T. Kovárník, A. Krüger, M. Hromádka
  1. Letos proběhnou volby do výboru ČAAK, přesný termín upřesní R.Rokyta.
  2. Další schůze výboru ČAAK se uskuteční 8.6. 2016 v 15 hod (sekretariát ČKS, Praha) a poté  14.9.2016 v 15 hod (sekretariát ČKS, Praha)

 

Zapsal: MUDr. Milan Hromádka, PhD
Schválil: prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost