Zápis ze schůze výboru ČAAK 19.9.2017

Přítomni:  Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; Doc.MUDr. Milan Hromádka, PhD; MUDr. Tomáš Janota, CSc; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD; MUDr. Andreas Krüger, PhD;Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC;Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC;MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI; MUDr. Michael Želízko, CSc.

Omluveni: Doc. MUDr. Martin Hutyra, PhD.;

 

Program:

 1. J. Bělohlávek přivítal členy výboru. Byla zhodnocena účast zástupců ČAAK na kongresu ČSARIM.
 2. Vzdělávací program v akutní a intenzívní kardiologii – prof. Rokyta informoval o dalším vývoji procesu a o jednání akreditační komise na toto téma
 3. ECLS centra – další vývoj - J. Bělohlávekinformoval o podání žádosti o sdílení kódu implantace ECMO pro odbornost kardiologie na MZ, jednání komise MZ na toto téma se konala 21.9.2017, oficiální výsledek zatím není k dispozici. Dále byl představen návrh na vznik kódu ošetřovacího dne na ECMO/mechanické podpoře, toto bude dále řešeno i v rámci programu DRG Restart.
 4. Centra pro srdeční zástavu - P. Ošťádal informoval o simultánní publikaci expertního dokumentu v časopise Urgentní medicína, byla diskutována vhodnost zařazení sdělení o prvních zkušenostech se změnou logistiky na konference AK v Karlových Varech v prosinci 2017. Zároveň v procesu simultánní publikace v časopise Intenzivní medicína.
 5. 15. sjezd ČAAKhotel Thermal, 3-5.12.2017 –byly diskutovány přípravy programu a workshopů UZ a KPR, stejně jako plánovaných sekcí Zajímavých případů, Co se nepovedlo a sekce Sestry lékařům.
  1. Rozpočet – R. Tichá, koordinátorka informovala o stávajím stavu rozpočtu, J. Bělohlávek informoval o jednání se zástupci vystavovatelů a sponzorů
  2. Abstrakta pro konferenci musí být poskytnuta do 15.10. – požadováno prof. Aschermannem, J. Bělohlávek se ještě pokusí zajistit posunutí tohoto termínu
  3. Podpora sympozií: poskytnutí edukačních grantů pro nezávislá sympozia zatím nabídly 4společnosti.
  4. Byla diskutována možnost zařazení sekce „Základy kardiologické intenzívní péče“
  5. ČSIM byla oslovena s návrhem společné sekce, V.Šrámek odpověděl prostřednictvím M. Balíka a byla nabídnuta účast dvou intenzivistů s přednáškami na téma duální antiagregace z pohledu intenzivisty a paliativní péče u srdečního selhání.
  6. ČSKVCH – společná sekce bude dále řešena v rámci programového výboru konference – předběžně osloven doc. Němec (indikace k urgentnímu CABG?)

 

 1. Pravidelná informovanost – J. Bělohlávek předložil návrh pravidelného informování členské základny o aktuálních publikacích na téma akutní a intenzívní kardiologie, výborem byl schválen
 2.  Termín příští schůze výboru ČAAK: bude ještě určen.

 

Zapsal: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost