Zápis ze schůze výboru ČAAK 27.3.2018

Přítomni: Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; MUDr. Martin Hutyra, PhD;; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD;MUDr. Andreas Krüger, PhD; Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; Doc. MUDr. Milan Hromádka, PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC; PhD; MUDr. Michael Želízko, CSc.

Omluveni: Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC; MUDr. Tomáš Janota, CSc; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD; MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI

Program:

  1. Kongres ČKS Brno – finální návrh programu odsouhlasen výborem ČKS, všechny bloky ČAAK byly zařazeny. Informoval J. Bělohlávek.  
  2. Nabídka zahraničních hostů za ČAAK pro sjezd ČKS 2018 – ČAAK nevyužije.
  3. Kongres ACCA Milano – J. Bělohlávek informoval o programu a celém kongresu, nové předsedkyni ACCA, dr. Susan Price, UK. Spolupráce s ACCA  bude rozvíjena a podporována.
  4. Úhrada výkonu ECMO – J. Šťásek, přizvaný k účasti na schůzi ČAAK, informoval o zamítnutí žádosti o úhradu kódu pro implantaci ECMO jeho pracovišti. Zajištění úhrady jednotlivých kódů je v kompetenci příslušných pracovišť, nicméně ČAAK se pokusí vejít v jednání s MZ ČR o vzniku kódu ošetřovacího dne na ECMO – dr. Pokorný je kontaktní osoba, zajistí J. Bělohlávek. 
  5. Kongres ČKS Brno - KPR workshop organizovaný ČAAK – koordinátorem T. Janota, podílí se:  VFN, FN Plzeň, FN Olomouc. Bude zkoordinováno s organizačním výborem kongresu v Brně. Aktivní účastníci workshopu (lektoři) mají odpuštěny registrační poplatky. Bude předvedena simulace KPR – zodpovědný T. Janota, bude výbor informovat o dalším vývoji přípravy akce.
  6. Newslettery ČAAK – v přípravě další číslo.
  7. Vzdělávací program v akutní a intenzívní kardiologii – aktualizace - prof. Rokyta – na krajské úřady byl dodán návrh bez návrhu na vzdělání bez akutní a intenzívní kardiologie, Plzeňský kraj vznesl k tomutu připomínku. S ohledem na nejistotu výsledku v dalších jednáních o vzdělávání zatím ponechán status quo.
  8. 16. sjezd ČAAK hotel Thermal – termín 2-4.12.2018, bude zvážena žádost o compliance s MedTech

Navržen programový výbor: předseda P. Ošťádal, ostatní členové: M. Hutyra, T. Hnátek, Z. Moťovská. M. Želízko. J. Pařenica

Společné sekce: kardio35, zobrazovací metody, plicní cirkulace

ČSIM: návrh na společné sekce: edukační blok (sepse, ventilace, CRRT – update, pro-con debaty: kardiogenní šok, zástava, akutní srdeční selhání-plicní edém)

Organizační výbor: předseda J. Bělohlávek, ostatní členové R. Rokyta, P. Kala, A. Kruger, T. Janota

Workshopy: M. Hromádka

  1. Posouzení žádostí o účast na EURO-ELSO 2018: zatím dodáno 7 žádostí, bude podpořena registrace max. 10 lékařům, ukončení příjmu žádostí s deadlinem časné registrace. Schváleno výborem.
  2. Termín příští schůze výboru ČAAK: 8.5.2018 Brno 12:30-13:30, během kongresu ČKS, Brno

 

Zapsal: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost