Zápis ze schůze výboru ČAAK 25.9.2018

Přítomni:  Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD; MUDr. Tomáš Hnátek, PhD; MUDr. Martin Hutyra, PhD;MUDr. Tomáš Janota, CSc; Doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD;MUDr. Andreas Krüger, PhD;;Doc. MUDr. Petr Oštádal, PhD, FESC; PhD; prof. MUDr. Richard Rokyta, PhD, FESC;PhD;MUDr. Michael Želízko, CSc.

Omluveni: Doc. MUDr. Petr Kala, PhD, FESC, FSCAI;Doc. MUDr. Milan Hromádka, PhD; Doc. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, PhD;Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD, FESC

 

Program:

 1. Pozvání k vytvoření hodinového bloku ČAAS: na schůzi výboru ČAAS jsme byli pozvání k vytvoření společného bloku na pracovní den/konferenci ČAAS na podzim 2018. Program byl připraven, připravil doc. Ošťádal a doc. Bělohlávek.
 2. ČAAK se aktivně zúčastnil slovenské konference 3 regionů, účast byla vlídně přijata.
 3. Doc. Bělohlávek informoval o jmenování do AK intenzívní medicíny.
 4. Výbor odsouhlasil vytvoření vlastního vzdělávacího kurzu ve spolupráci s IPVZ (koordinátor setkání se zástupce IPVZ prof. Moťovská).
 5. Úhrada výkonu MSP – doc. Bělohlávek se účastnil schůze zástupců zdravotních pojišťoven v 7/2018, naplánované další jednání se zatím neuskutečnilo, slíbená iniciace ze strany pojišťoven neproběhla.
 6. Newslettery ČAAK – pravidelně publikovány, zatím pouze příznivé ohlasy, v aktivitě bude pokračováno
 7. Výbor schválil návrh vytvořit specialissue časopisu Cor et Vasa Case Reports u příležistosti 16. sjezdu ČAAK v Karlových Varech – koordinátor doc. Petr Kala  – nutno dodat rukopisy do 2.10.2018
 8. 16. sjezd ČAAKhotel Thermal – termín 2-4.12.2018.
  1. Doc. Bělohlávek informoval o předběžném rozpočtu konference, budget je t.č. vyrovnaný.
  2. Program – podpořené sekce: akutní srdeční selhání, antiagregace/antikoagulace, mechanické srdeční podpory
  3. Společné sekce: kardio35, zobrazovací metody, plicní cirkulace
  4. ČSIM: návrh na společné sekce: edukační blok (sepse, ventilace, CRRT – update, pro-con debaty: kardiogenní šok, zástava, akutní srdeční selhání-plicní edém)
  5. Workshopy: koordinátor M. Hromádka, témata: UZ (M. Hromádka) – 40 osob, KPR (T. Janota, J. Bělohlávek) – 20 osob, Hemodynamika akutních stavů (T. Kovárník, A. Kruger) Harvey – 2 scenáře – 30 osob
  6. Doprovodné akce: společenský večer zajištěn
  7. Ceny: nejlepší ústní sdělení, nejlepší poster lékařský a sesterský, cena programového výboru, cena předsedy ČAAK.

 

 1. Podpora edukačních akcí – schválena možná podpora na: školy ACCA, podporované kongresy, mikrogranty– podmínkou žádost, schválení výborem a zpráva z cesty. Limit podpory stanoven na 50 000,- Kč.
 2. Obdržen požadavek ČRR na zástupce do nového výboru.Zájem projevili: dr. Janota, dr. Hnátek, na příští schůzi připraví návrh směrů spolupráce a proběhne hlasování
 3. Kniha 90 let ČKS – historie a současnost akutní kardiologie, v přípravě.
 4. Termín příští schůze výboru ČAAK: 30.10.2018

 

Zapsal: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD, předseda výboru ČAAK

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
Servier

Servier - generální partner české kardiologické společnosti pro rok 2021

© Česká kardiologická společnost