Zápis ze schůze výboru PSOK konané dne 3.11.2007 v Praze

Přítomni: Bc.Holakovská J., Bc.Koudelková I., Malá K., Hess T., Prof.Niederle P., MUDr.Leso J.
Omluveni: doc. E. Sovová

I. Kontrola plnění úkolů
Zpráva z ESC kongresu ve Vídni 9/07 zpracována a předána Prof.Aschermannovi M.
Informace o aktivitách PSOK uveřejněny v časopise Cor et Vasa.

II. Aktivity na rok 2008 - termíny a místa setkání PSOK
Setkání PSOK je plánováno během sjezdu ČKS v Brně (květen) – předseda PSOK podá návrh na výbor ČKS na zajištění programu sesterských sekcí (organizační výbor).
Další setkání proběhne v rámci ECHO dnů, poté ve spolupráci s PS akutní kardiologie ( K. Vary) a s PS kardiochirurgie sester (Hr.Králové) po vzájemné dohodě. Termíny jednotlivých akcí budou upřesněny dodatečně.
Výbor PSOK doporučuje účast na mezinárodních akcích Kardiovaskulárního ošetřovatelství – CCNAP ESC v Malmö 3/2008 a Kongresu v Mnichově, předseda PSOK se pokusí dohodnout na finanční podpoře vybraných zájemkyň/ zájemců s aktiviní účastí /poster, přednáška/ s prezidentkou ČAS Mgr. D. Juráskovou Ph.D.

III. I. Celostátní edukačně-odborná konference s mezinárodní účastí
- v Praze dne 3.11.2007
Konferenci zahájil předseda PSOK Dr.J.Leso a čestný host. prof. A. Linhart
Aktivní účast přijaly S. Yamuti – předsedkyně pracovní skupiny kardiovaskulárního ošetřovatelství v Rakousku, víceprezidentka ČAS – Bc. M. Appeltová, doc. PhDr. J. Marečková (Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF UP, Olomouc) a další.
Konference se zúčastnilo 113 zdravotních sester a 4 lékaři
Bc. I. Koudelková připraví zprávu z konference, bude uveřejněna v časopisech Cor et Vasa, Sestra, Florence a Diagnóza.

IV. Standardy v kardiologii
Výbor se shodl na potřebě zahájit jednání s ČAS na spolupráci při tvorbě ošetřovatelských standardů v kardiologii, víceprezidentka ČAS Bc. M.Appeltová doporučila skupině vytvoření vlastních standardů za obor . Bylo by dobré také získat stanovisko Bc.N. Müllerové, vedoucí oddělení nelékařských povolání a uznávání kvalifikací na MZ ČR, osloví Bc. I.Koudelková za PSOK.

V. Schůze výboru
U příležitosti XVI.výročního sjezdu ČKS v Brně. Termín a místo budou upřesněny dodatečně

Zapsala: Bc. Ivana Koudelková,
Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost