Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 5. 5. 2014 v Brně

konané v rámci XXII. výročního sjezdu ČKS

Místo konání: Areál Veletrhy Brno, jednací místnost č. 1 (naproti sálu Hradec králové)

Přítomni: Mgr. Ludmila Klemsová (předsedkyně), Mgr. Dana Křivská (místopředsedkyně), MUDr. Jiří Leso, Bc. Dagmar Hetclová, Mgr. Jakub Doležel
Nepřítomni: Bc. Zdeňka Vlková

Program

 1. Zpráva o odborné akci SKS s aktivní účastí zástupců PS KSSP ČKS (D.Hetclová).
   
 2. Vyhodnocení publikační činnosti vybraných příspěvků z XXI. výročního sjezdu ČKS 2013 – umístěny na webových stránkách ČKS a v časopise ČKS Cor et Vasa redakční radou (J.Leso, J.Doležel).
   
 3. Abstrakt na EuroHeartCare (EHC) 2014 ve Stavangeru (Norsko) nebyl přijat (J.Doležel).
   
 4. Vybrané přednášky z EHC 2014 byly umístěny na web ČKS. Od října 2013 byla zahájena činnost na projektu Guidelines implemantions. Podílí se na něm vybraní zástupci z Národních PS. Ukončení projektu se předpokládá v roce 2015. Informace o projektu budou průběžně umisťovány na web ČKS. Prohlubování spolupráce se CCNAP ESC a stejně tak s ostatními PS v rámci ČKS je žádoucí. (J.Leso).
   
 5. Zahraniční akce: EuroHeartCare, 8.–9. 5. 2015, Dubrovník, Chorvatsko. Akcí se mohou zúčastnit pouze členové PS (aktivní účast: přednáška, poster) s dobrou znalostí angličtiny. Sdělení, která by byla prezentována, budou schvalována výborem PS (L.Klemsová).
   
 6. Spolupráce s PS kardiologických sester ze Slovenska (předsedkyně M. Mikátová, Bratislava), plánování výjezdů na Slovensko. Aktivní účast na XIX. kongresu Slovenské kardiologické společnosti, Bratislava, 9.–11. 10. 2013. Účastníci: L. Klemsová, J. Doležel (L.Klemsová).
   
 7. Vybraná sdělení z jednotlivých bloků sesterské sekce na XXII. výročním sjezdu ČKS 2014 budou publikována v Rubrice kardiologických sester časopisu Cor et Vasa a na webových stránkách ČKS – PS KSSP ve formátu .pdf či .ppt – zajistí redakční rada PS (J. Leso, J. Doležel).
   
 8. Motivace, podpora nelékařských zdravotnických pracovníků k aktivní činnosti na vzdělávacích akcích či publikační činnosti, a to jak v ČR, tak i v zahraničí.
   
 9. Informace o členské základně pracovní skupiny za rok 2013 a diskuze jak zvýšit počet členů do budoucna. V současné době má naše pracovní skupina 79 členů (L. Klemsová)
   
 10. V rámci schůze výboru byly upřesněny nadcházející aktivity v roce 2014:
  1. VIII. konference kardiologických sester, 30.–31. 10. 2014, Ostrava. Oznámení bude realizováno v průběhu června 2014. Aktivní účastníci se musí přihlásit do 22. 9. 2014
  2. VIII. edukačně-odborná konference kardiologických sester, 2. 11. 2014, Praha. Hlavním tématem setkání bude arytmologie. Obsah bude upřesněn a dán na vědomí. Organizátoři (D. Křivská, J. Leso) připraví oznámení o konání konference koncem srpna.

 
Zapsal: Mgr.Jakub Doležel

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost