Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 9. 11. 2019 v Praze

Místo konání: kinosál FN Motol - 2. patro ředitelství, V Úvalu 84, 150 00 Praha
Čas konání: 9. 11. 2019 12,00 – 13,00

Přítomni: PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D., Mgr. Dagmar Hetclová, Mgr. Jana Kovalčíková, Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.
Omluveni: Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., Bc. Lucie Laciaková

Program schůze:

  1. zhodnocení práce výboru od května 2019 – revize úkolů stanovených z poslední schůze
  2. zhodnocení proběhnutých akcí v letošním roce – XXVII. výroční kongres ČKS (Brno),
    XIII. kongres kardiologických sester (Ostrava)
  3. výběr loga pracovní skupiny na základě předložených návrhů od designéra – do hlasování se zapojili i členové pracovní skupiny
  4. upřesnění termínu nadcházející akce pracovní skupiny: XXVIII. výroční sjezd ČKS konaný ve dnech 17. - 20. 5. 2020
  5. stanovení strategie k výběru sdělení a volba recenzentů na XXVIII. výroční sjezd ČKS
  6. tematické vymezení bloku XXVIII. výročního sjezdu ČKS - za pracovní skupinu budeme mít jeden blok zaměřený na kardiovaskulární prevenci v ošetřovatelství /60 minut/)

 

V Praze dne 9. 11. 2019
Zapsal: PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost