Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 8. 11. 2014 v Praze

Místo konání: Eiseltův sál II. IK a kardiologie VFN Praha v rámci VII. edukačně odborné konference KSSP
Přítomni: Bc. D. Hetclová, MUDr. J. Leso, Mgr. D. Křivská,Mgr. J. Doležel
Nepřítomni: Mgr. L.Klemsová,

Program schůze:

 • Vyhodnocení práce výboru od 5/2014 – kontrola úkolů stanovených na poslední schůzi výboru.
   
 • Nominace na Sjezd Slovenské kardiologické společnosti:
  • Bratislava 2015 – zatím nebyli vybráni účastníci: vyšleme zástupce 2 členy (nemusí být členové výboru).
  • Praha 2015 – květen, Annual Meeting of The Association for European Pediatric and CongenitalCardiology: spolupráce na programu: Klemsová, Křivská + další členové výboru, dle instrukcí a úzké spolupráce s prof.J. Janouškem
  • Brno 2015 – historicky máme k dispozici: 2 hodinové a 1 devadesátiminutový blok. Téma všech tří bloku bude společné: Komplexní péče o kardiaka z pohledu sestry a lékaře
    
 • MUDr. J. Leso – informuje o činnosti CCNAP ESC a NS comittee v roce 2014. Tč je registrováno více než 1 600 kardiologických sester z členských států EU aj.
   
 • Euro Heart Care duben 2015, Dubrovník, Chorvatsko. Zde bude kromě jiného bude předvedeno na připravovaných video sekvencích jak zvýšit odbornou spolupráci sester s lékaři a to formou Guidelines implamantation in cardiovacular nursing. Upozornění: Výbor ČKS zajištuje překlady ESC Doporučení = Guidelines v českém překladu. Vhodné i pro sestry pracujících na kardiologických oddělení nemocnic či v ambulancích.
   
 • Motivace, podpora nelékařských zdravotnických pracovníků k aktivní činnosti na vzdělávacích akcích či publikační činnosti, a to jak v ČR, tak i v zahraničí.
   
 • Návrh recenzentů na Sjezd ČKS Brno 2015 za PS KSSP: Bc. D.Hetclová, Mgr. D. Křivská, Mgr. J. Doležel, Mgr. L.Klemsová.
   
 • Akce v roce 2014:
  • Říjen: VIII. kongres kardiologických sester v Ostravě – dvoudenní akce. Za výbor se zúčastnila aktivně Bc. Dagmar Hetclová, Mgr. Jakub Doležel
  • Listopad: VIII. edukační konference v Praze – 55 účastníků. Akce podpořena finančně výborem ČKS o.s.. Za výbor se zúčastnila aktivně Mgr. D. Křivská, Bc. D. Hetclová, Mgr. J.Doležel

Zapsali:
Mgr. Ludmila Klemsová
Mgr. Jakub Doležel 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost