Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 16. 5. 2016 v Brně

konané v rámci XXIV. výročního sjezdu ČKS 16. 5. 2016 v Brně

Místo konání: Hotel Voroněž I., Křižkovského 458/47, Brno

Přítomni:
Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.  (předsedkyně), Mgr. Dana Křivská (místopředsedkyně), MUDr. Jiří Leso, Bc. Dagmar Hetclová, Mgr. Jakub Doležel

Nepřítomni:
Bc. Zdeňka Vlková

Program schůze

 1. členy výboru bylo odsouhlaseno pozvání prezidenta ČKS prof. Táborského k přednesení přednášky hodnotící činnost a spolupráci ČKS s PS KSSP ČKS na příštím výročním sjezdu ČKS
 2. zhodnocení proběhnutých akcí v loňském roce – IX. konference kardiologických sester (Ostrava), IX. odborně–edukační konference (Praha)
 3. v nadcházejících týdnech budou oslovováni členové PS KSSP ohledně aktivní účasti na Euro Heart Care 2017 a bylo odsouhlaseno případné vystavení žádosti k cestovním úhradám přes prezidenta ČKS
 4. motivace a podpora k navýšení publikační činnosti členů PS KSSP v časopisech Cor et Vasa, Florence a dalších
 5. bude vypracován článek informující o činnosti PS KSSP, který by byl publikován v časopise Florence
 6. zhodnocení nelékařských bloků letošního výročního sjezdu ČKS v první den sjezdu (nově v neděli 15. 5. 2016) – problémem byla především nízká účast ze strany posluchačů
 7. proběhla diskuze nad současným vývojem profese sestry v souvislosti s chystanou změnou vzdělávacího systému sester a potencionálním zánikem kreditního systému
 8. výběr článků do rubriky Kardiologických sester v časopise Cor et Vasa bude letos probíhat za jednotlivá pracoviště
 9. podle aktuálního data konání letošního kongresu Slovenské kardiologické společnosti bude upřesněn počet účastníků
 10. rozšíření členské základny o další členy PS KSSP, především z řad sester a lékařů (v současné době má naše PS 77 členů)
 11. v rámci schůze výboru byly upřesněny nadcházející aktivity v roce 2016:
  1. X. konference kardiologických sester, 13. - 14. 10. 2016, Ostrava. Oznámení bude realizováno v průběhu června - července 2016. Pasivní účast 200,- a aktivní účast zdarma.
  2. X. edukačně-odborná konference kardiologických sester, 5. 11. 2016, Praha. Maximálně 12 sdělení po 12 minutách. Příjem sdělení k aktivní účasti bude nově probíhat na emailové adrese: listopadkacks@seznam.cz

Zapsali:
Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.
Mgr. Jakub Doležel

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost