Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 3. 11. 2018 v Praze

Místo konání: kinosál FN Motol - 2. patro ředitelství, V Úvalu 84, 150 00 Praha
Čas konání: 3. 11. 2018 12,00 – 13,00

Přítomni: PaedDr. Jakub Doležel, Mgr. Jana Kovalčíková, Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.,
Mgr. Dagmar Hetclová, Bc. Lucie Laciaková
Omluveni: Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.

Program schůze:

 1. zhodnocení práce výboru od května 2018 – revize úkolů stanovených z poslední schůze
 2. zhodnocení proběhnutých akcí v letošním roce – XXVI. výroční kongres ČKS (Brno),
  XII. kongres kardiologických sester (Ostrava)
 3. diskuze nad vytvořením softwarové aplikace zaměřené na edukaci pacientů a její případné zveřejnění na webu ČKS
 4. návrh na vytvoření loga PS KSSP a tvorbu reklamních předmětů
 5. zjednodušení kritérií k nominaci na Cenu Anežky České – Kardiologické sestry roku
 6. diskuze nad úpravou procesu k získání členství v PS KSSP – proces je v současné době příliš složitý a časově náročný
 7. rozšíření spolupráce naší pracovní skupiny s firmou Novartis – diskuze nad tvorbou dalších bloků edukačního e-learningového kurzu pro sestry zaměřeného na srdeční selhání
 8. upřesnění termínu nadcházející akce pracovní skupiny: XXVII. výroční sjezd ČKS konaný ve dnech 12. - 15. 5. 2019
 9. stanovení strategie k výběru sdělení a volba recenzentů na XXVI. výroční sjezd ČKS
 10. tematické vymezení bloku XXVII. výročního sjezdu ČKS - za pracovní skupinu budeme mít jeden blok – Ošetřovatelství v kardiologii a kardiochirurgii /60 minut/)
 11. rámcové vymezení vybraných workshopů za naší pracovní skupinu na XXVII. výročním sjezdu ČKS –  prozatím v jednání

 

V Praze dne 3. 11. 2018
Zapsal: PaedDr. Jakub Doležel

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost