Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 7. 11. 2015 v Praze

konané v rámci IX. Edukačně odborné konference PS KSSP ČKS

 

Místo konání: Eiseltův sál II. IK a kardiologie VFN Praha

Přítomni: Mgr. L. Klemsová, Mgr. D. Křivská, Bc. D. Hetclová, MUDr. J. Leso, Mgr. J. Doležel

Program schůze:

·       zhodnocení práce výboru od 05/2015 – revize úkolů stanovených z poslední schůze výboru

 • nominace účastníků na XXI. kongres Slovenské kardiologické společnosti: vybráni - Mgr. Ludmila Klemsová + 2 členové PS KSSP ČKS
 • upřesnění termínu nadcházející akce pracovní skupiny:
  • XXIVvýroční sjezd ČKS: 15. – 18. 5. 2016, BVV Brno
 • tematické vymezení dílčích bloků XXIVvýroční sjezd ČKS:
 • 1. blok (90 minut) – Nové trendy v (kardiovaskulárním?) ošetřovatelství
 • 2. blok (60 minut) – Výzkum v (kardiovaskulárním?) ošetřovatelství
 • 3. blok (60 minut) - Varia
 • stanovení strategie k výběru sdělení a volba recenzentu na XXIV. výroční sjezd ČKS
 • zhodnocení dosavadní spolupráce pracovní skupiny s projektem Stent for Life (Mgr. Ludmila Klemsová, Mgr. Jakub Doležel)
 • hlasování o transformaci pracovní skupiny na autonomní asociaci (hlasování pro transformaci: 0 pro, 5 proti, 0 zdrželo se)
 • informace o aktuálním dění a zahraničních kongresech v rámci ESC (MUDr. Jiří Leso)

·       uskutečněné akce v roce 2015:

o   XXIIIvýroční sjezd ČKS – 24. – 27. 5. 2015, Brno

o   IX. kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí – 15. – 16. 2015, Ostrava

o   IX. edukačně-odborná konference PS KSSP ČKS – 7. 11. 2015, Praha

Zapsali:

Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.

Mgr. Jakub Doležel

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost