Zápis z porady výboru PSOK konané dne 1. 11. 2008 v Praze

Přítomni: Leso J., Sovová E., Hess T., Malá K.
Nepřítomni: Koudelková I., Maturová J., Holakovská J.

 1. XVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 10. – 13. 5. 2009 v Brně.
  • sjezdu se zúčastní Prof. Robert Ferrari, předseda Evropské kardiologické společnosti
  • k aktivní účasti je možné se přihlásit elektronicky, přes registrační systém ČKS na webových stránkách www.kardio-cz.cz
  • ukončení přijímání přihlášek k aktivní účasti je 12. ledna 2009 ve 24.00 hodin
  • ukončení přijímání přihlášek k pasivní účasti je 20. dubna 2009 ve 24.00 hodin
  • ubytování je vhodné si zajistit již nyní!
  • Sesterská sekce bude pravděpodobně v Kongresovém centru, II. patro Sál – Hradec Králové upřesní pořadatel sjezdu
  • pro setry členky ČKS (PSOK) bude registrační poplatek 600,- pro nečleny 800,-
  • Návrh na prvý blok PSOK: 3 přednášky po 20min. ( 1 přednáška Doc. Eliška Sovová)
  • úkol pro výbor: vytvořit optimální složení přednášek jednotlivých bloků sesterské sekce (přehledová přednáška + ostatní přednášky v bloku doplňující – kazuistiky a volná sdělení) 
    
 2. Z jednání výboru ČKS z 21.10.2008
  • Výbor projednal a schválil plán akcí na rok 2009 včetně akcí CCNAP ESC.
  • ČKS slíbila vytvořit podmínky pro získávání grantů i pro sestry na akce CCNAP ESC.
  • ČKS přislíbila finanční podporu na IX.Spring Meeting CCNAP ESC v dubnu roku 2009 v Dublinu 2 sestrám s aktivní účastí a na jednání Edukační komise CCNAP ESC.
  • úkol pro výbor PSOK: zveřejnit informace na webové stránky ČKS a Cor et Vasa aj. 
    
 3. Ze CCNAP ESC: Pečánková T., Interní odd.s JIP, ÚVN Praha byla zvolena ve volbách, které vyhlásilo předsednictvo CCNAP ESC v červnu t.r.do edukační komise CCNAP ECS a stala se první členkou v této komisi z nových zemí EU. Předsedou edukační komise byl zvolen Doc.Jan Martensson - Universita Jönköping, Švédsko
  • úkol pro výbor: požádá Pečánkovou T. o informativní sdělení do Cor et Vasa 
    
 4. Vítány jsou příspěvky, diskuze a j. všech členek a členů PSOK do Cor et Vasa, kde pro tyto účely byla vytvořena „Rubrika kardiologických sester“. 
   
 5. E-learning – zatím nerozhodnuto zda spolupracovat s INES a nebo kurzy na webu formou E-learningu zajistí PSOK.
  • úkol pro výbor: projednat za jakých podmínek by Ing. Neumann spolupracoval s PSOK a současně je nutné upřesnit otázku autorských práv kurzů.
   K.Malá s Ing. Neumannem předběžně hovořila: Ing. Neumann je vstřícný ke spolupráci i s možností vytvořit rubriku s kurzy ošetřovatelství v kardiologii na webu. Autorská práva by zůstala ve vlastnictví PSOK. 
    
 6. Ošetřovatelské standardy v kardiologii – řešení je ve stádiu rozvahy.
  • Nabízí se zda vytvořit Ošetřovatelské standardy nebo Doporučené postupy
  • Bude nutné požádat příslušný odbor na MZ ČR o stanovisko, šablonu aj.
  • úkol pro výbor: - Doc. Sovová – zjistí u Bc. Niny Müllerové potřebné informace a „šablonu“ předpokládá se: - vytvoření pilotního doporučeného postupu pro Akutní koronární syndrom
  • určit jednoho člena výboru zodpovědného za koordinaci úkolu a průběžnou informovanost členů výboru 
    
 7. Přehled akcí na rok 2009
  • 4. dubna: II. jarní konference – Kardiologie s.r.o., Praha 8 – Bulovka
  • 24.-25.4.: 9th Annual Spring Meeting of the ESC CCNAP, Dublin
   Pečánková T, Malá K.: Aktivní účast a jednání v Edukační komisi CCNAP ESC
  • 10.13.5.: XVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno
  • 29.8.-2.9.: Sjezd ESC, Barcelona – Pečánková T.: účast na jednání edukační komise a další v případě aktivní účasti (přednáška, poster) a členství v PSOK, CCNAP ESC.
  • 7.11.: III. Edukačně-odborná konference PSOK, II.interní klinika kardiologie a angiologie,VFN a 1.LFUK, Praha (termín může být změněn)
    
 8. Ostatní akce s účastí sester:
  • 18.-19.9. - Echodny 2009 – PS Echokardiografie, Špindlerův Mlýn
  • Akutní kardiologie – PS Akutní kardiologie – Karlovy Vary
   1.-3.10. - Česká společnost pro hypertenzi – PS Preventivní kardiologie, Mikulov
  • úkoly pro výbor: - předseda PSOK projedná s předsedy pracovních skupin ČKS (viz. výše) možnost snížení účastnického poplatku pro členy PSOK
  • Průběžná informovanost o aktivitách kardiolog.sester z centrálních i regionálních akcí – příspěvky, články, diskuze na webové stránky, do Cor Vasa.
  • Odeslat aktivity PSOK na rok 2009 na sekretariát ČKS.

Zapsala: Malá Kateřina MUDr.
Členka výboru PSOK ČKS

Jiří Leso
Předseda PSOK ČKS

6.11.2008

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost