Zápis ze schůze výboru PS KSSP ČKS konané dne 25. 5. 2015 v Brně

Zápis schůze výboru PS KSSP ČKS o. s. z 25. 5. 2015 konané v rámci XXIII. výročního sjezdu ČKS v Brně

Místo konání: Areál Veletrhy Brno, jednací místnost č. 1 (naproti sálu Hradec Králové)
Přítomni: Mgr. L. Klemsová, Mgr. D. Křivská, Bc. D. Hetclová, MUDr. J. Leso, Mgr. J. Doležel
Nepřítomni: Bc. Zdeňka Vlková

 

Program schůze:

 • zhodnocení práce výboru od poslední schůze (11/2014) – revize úkolů stanovených z poslední schůze výboru
 • nominace účastníků na XX. Kongres Slovenské kardiologické společnosti konaný 8. – 10. října 2015 v Bratislavě (vybráni - Mgr. Ludmila Klemsová, Mgr. Jakub Doležel)
 • upřesnění termínů nadcházejících akcí pracovní skupiny:
  • IX. Kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí: 15. – 16. 2015 v Ostravě
  • IX. Edukačně-odborná konference PS Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS: 7. 11. 2015 v Praze
 • vyloučení člena výboru PS KSSP ČKS Bc. Zdeňky Vlkové z důvodu neúčasti na schůzích výboru a pasivity při zajišťování činnosti pracovní skupiny (hlasování pro vyloučení: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se)
 • stanovení strategie k volbě vybraných sdělení na XXIII. výročním sjezdu ČKS k publikaci v Cor et Vasa - Rubrika kardiologických sester a na webu ČKS
 • navázání spolupráce pracovní skupiny s projektem Stent for Life (Mgr. Ludmila Klemsová, Mgr. Jakub Doležel)
 • informace o aktuálním dění a zahraničních kongresech v rámci ESC (MUDr. Jiří Leso)
 • uskutečněné akce v roce 2014:
  • VIII. Kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí - dvoudenní akce (za výbor se zúčastnila aktivně Mgr. Ludmila Klemsová, Bc. Dagmar Hetclová, Mgr. Jakub Doležel)
  • VIII. Edukačně-odborná konference PS Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS - akce podpořena finančně výborem ČKS o.s. (za výbor se zúčastnila aktivně Mgr. Dana Křivská, Bc. Dagmar Hetclová, Mgr. Jakub Doležel)

Zapsali:
Mgr. Ludmila Klemsová
Mgr. Jakub Doležel

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost