Zápis ze schůze výboru PS KSSP 3. 11. 2012

v rámci VI. edukačně-odborné konference PS ošetřovatelství v kardiologii ČKS

Místo konání: VFN Praha

 1. představení nového výboru PS KSSP
  Předseda: Mgr. Ludmila Klemsová – FN Ostrava
  Místopředseda: Tomáš Hess
  Členové:
  Mgr. Dana Křivská – FN Motol
  MUDr. Jiří Leso – kardiol. ambulance Praha
  Mgr. Jakub Doležel – FN Ostrava
  Bc. Dagmar Hetclová – FN Olomouc
  Bc. Zdeňka Vlková – Městská nem. Ostrava
  • Instalace a převzetí funkce nové předsedkyně PS Mgr. Ludmily Klemsové
    
 2. představení strategie nového výboru PS pro 4-leté období
  • Sjezd Brno
  • Kongres Ostrava
  • Edukačně odborná konference Praha
  • Spolupráce s PS Kardiol. sester SKS
  • Cor et Vasa – rubrika kardiol. sester
  • Tvorba doporučených ošetřovatelstvích postupů hlavičkou PS KSSP
  • Rozšíření členské základny
    
 3. konzultace se členy výboru o náplni odborných bloků, určení recenzentů pro odborná sdělení ( Mgr. Klemsová, Mgr. Křivská, Bc. Hetclová, Bc. Vlková) – XXI. Sjezd Brno 2013
   
 4. projednání se členy ,,starého výboru“ (Mgr.Klemsová, MUDr.Leso, Bc. Hetclová – korespondenčně) o stávající funkci místopředsedy PS reprezentované T. Hessem.
  Dle názorů všech tří, výše jmenovaných členů výboru, bylo vyneseno stanovisko o ukončení činnosti T. Hesse ve funkci místopředsedy PS. Důvodem je: nízká aktivita za minulé volební období, pokles členské základny PS, neúčast na klíčových akcích PS.
  Členové došli k závěru, že p. T. Hess, již nebude plnit funkci místopředsedy PS , ale stane se řadovým členem výboru PS.
   
 5. členové výboru navrhli pro funkci místopředsedy PS Mgr. Danu Křivkou, která tento post přijala

Zapsala: Mgr. L.Klemsová
Předsedkyně PS KSSP 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost