Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané v rámci XXVI. výročního sjezdu ČKS 7. 5. 2018 v Brně

Místo konání: pavilon E – I. patro: jednací salonek S5

Čas konání: 7. 5. 2018 10,00-11,00

Přítomni: Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., PaedDr. Jakub Doležel, Mgr. Jana Kovalčíková, Mgr. Lenka Šedová, Ph.D., Mgr. Dagmar Hetclová, Bc. Lucie Laciaková

Program schůze:

 1. zhodnocení práce výboru od prosince 2017 – revize úkolů stanovených z poslední schůze
 2. zhodnocení proběhnutých akcí v loňském roce – výroční kongres ČKS (Brno),
  kongres kardiologických sester (Ostrava), odborně-edukační konference (Praha)
 3. diskuze nad neúčastí sester na kongresech po zrušení kreditů v ČR (podle kolegů ze Slovenské kardiologické společnosti v SR kreditní systém zachován a problém s nízkou aktivní a pasivní účastí nebyl zaznamenán)
 4. informace ze schůze velkého výboru ČKS konaného 21. 2. 2018
 5. diskuze nad výběrem aktivních účastníku na nadcházející akci ESC – EuroHearCare 2018 konané v Irsku
 6. zhodnocení historicky prvního vyhlášení sestry roku – ceny Anežky České, které proběhlo při slavnostním zahájení Výročního sjezdu ČKS 2018 (oceněna Mgr. Dana Křivská za celoživotní přínos ošetřovatelství pro obor dětské kardiologie a kardiochirurgie)
 7. oslovení zdravotnických zařízení stran nominace na cenu Anežky České za rok 2019
 8. zhodnocení spolupráce naší pracovní skupiny s firmou Novartis – tvorba edukačního
  e-learningového kurzu pro sestry zaměřeného na srdeční selhání
 9. informace ohledně pokračování projektu Contract for Life
 10. informace z konference v Piešťanech (SK) – aktivní účast naší pracovní skupiny
 11. upřesnění termínu nadcházející akce pracovní skupiny:
  1. Kongres kardiologických sester (Ostrava) – 4-5. 10. 2018
  2. Odborně-edukační konference (Praha) – 3. 11. 2018
 12. do konce května bude zveřejněno první oznámení výše uvedených akci (Ostrava, Praha)
 13. deadline přihlášek k aktivní účasti výše uvedených akci (Ostrava, Praha) byl stanoven do 30. 9. 2018
 14. tematické vymezení dílčích bloků Odborně-edukační konference (Praha)
  1. I. blok – přednemocniční péče
  2. II. blok – akutní péče
  3. III. blok – následná péče a rehabilitace
 15. diskuze nad rozšířením členské základny pracovní skupiny

 

 

V Ostravě dne 15. 5. 2018
Zapsal: PaedDr. Jakub Doležel

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost