Zápis ze schůze výboru PSOK konané dne 21.9.2007 v Olomouci

Přítomni: dr.Leso, prof.Niederle, doc.Sovová, Bc.Koudelková
Omluveni: Bc.Holakovská, p.Hess

 1. Zpráva z kongresu ve Vídni
  Do 10.října je nutné podat zprávu z kongresu ve Vídni – zprávu připraví dr. Leso, informace budou na webu ČKS a v časopise Cor et Vasa.
   
 2. Příprava termínů a míst setkání PSOK
  Do konce listopadu je nutné připravit termíny a místa dalších setkání pracovní skupiny, prof. Niederle navrhl průzkum napříč skupinami, definitivní termíny budou dohodnuty 3.listopadu. Setkání PSOK plánováno během sjezdu ČKS v Brně a dále dle dohody, možné alternativy – s PS akutní kardiologie, s PS ambulantních kardiologů, s PS kardiochirurgie sester.
  Na webu nutné připravit základní informace o PSOK v angličtině, vzájemná propojenost s ESC Council on Cardiovascular nursing. 
   
 3. Příspěvek na podporu PSOK
  Výbor se dohodl požádat oficiálně ČKS o příspěvek na podporu aktivit PSOK. 
   
 4. Seminář PSOK 3.listopadu 2007
  Pozváni: prof. Linhart, Yamuti S. – předsedkyně pracovní skupiny kardiovaskulárního ošetřovatelství v Rakousku
  Příprava semináře- zajistit překlad prezentace p. Yamuti pro účastníky semináře
  • začátek semináře 9.00, ukončení v 16.00, seminář rozdělen do pěti bloků od 9.30, přednáška 15 min, kasuistika 10 min
  • v průběhu října připravit abstrakta
  • schůzka výboru před zahájením semináře, čas bude upřesněn mailem
  • cestou ČKS žádat o kredity na ČAS Doc. Sovová – ověří definitivní účast Marečková, Jurásková / do 24.9.07 
    
 5. ECHO dny, 21.9.2007 sesterská sekce /účast asi 35 sester/
  Bc. Kmoníčková připraví zprávu z pracovního setkání sester v Olomouci, ta bude zveřejněna v časopise Sestra a Florence.( uzávěrka konec měsíce) 
   
 6. Seznam kardiologických pracovišť v ČR
  Výbor se shodl na nutnosti oslovit vrchní sestry všech kardiologických pracovišť, seznámit je s činností PSOK a požádat je o spolupráci. 
   
 7. Cor et Vasa
  Vyjde editorial + články – s. Lálová, s. Onderková
  Cardiovascular nursing – příprava článku doc. Sovová

Zapsala: Bc. Koudelková

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost