Zápis ze schůze PS Ošetřovatelství v kardiologii ČKS ze dne 9. ledna 2010

Přítomni: L.Klemsová, K.Malá, T. Pečánková, K. Malá, T.Hess, J.Leso, R.Škulec
Omluveni: E. Sovová, D.Heclová

Delegování funkcí ve výboru

T. Hess (předseda): Komplexní koordinace činnosti pracovní skupiny (PS)
Jednání s výborem a sekretariátem ČKS
J.Leso (místopředseda): Koordinace publikační činnosti s redakcemi Cor et Vasa a
sesterských časopisů. Spolupráce s předsedy PS a zastoupení v NSC CCNAP ESC
K. Malá: Koordinace E- Learningu se společností SestraIn,
Vedoucí skupiny kardiologických sester – přípravy programů E-learningu
L.Klemsová: Koordinátor odborných akcí PS/ Informace o regionálních aktivitách sester, příprava programů na akce PS včetně bloků a sesterské sekce na výroční sjezdy ČKS
R. Škulec: Zápisy ze schůzí / Propagační činnost
T.Pečánková: Zástupkyně v Edukační komisi CCNAP ESC
D.Hetclová a E.Sovová – koordinace sesterských aktivit v regionu Olomouc/ účast na E-learning

Úkoly k projednání s výborem ČKS

 • Projednat na výboru ČKS: Volební právo kardiologických sester pro volbu výboru ČKS. Sestry jsou platnými členkami ČKS, ale t.č. nemohou tento výbor volit.
  Podklady připraví R.Škulec do 20.1. 2010.
 • Zajistit seznam členů PS: požadavek na sekretariát ČKS /údaje z elektron. databáze ČKS/ - J.Leso
 • Podán návrh na vytvoření univerzálního e-mailu přístupným všem členům PS – projednat požadavek na výboru / sekretariátu ČKS. Zdůvodnění:  Zlepšení komunikace mezi členy PS/ diskusní fórum atd
 • J.Leso: Aktivity PS na rok 2010 jsou zveřejněny v termínové listině ČKS a též na portálu CCNAP ESC – viz. htpp//portal.escardio.org./Communities/Councils/CCNAP/NScommitie/default.aspx
  Prvou akcí PS je III. jarní setkání sester – Kardiologie Bulovka 10. dubna, 2010!!!
 • Projednat náklady / z grantu ČKS / na podporu cestovních nákladů /např.X.Spring Meeting CCNAP ESC v Ženevě/ a to nejen při aktivní účasti, ale i také při reprezentaci PS a ČKS. T. Pečánkovou – členka edukační komise CCNAP ESC.
 • T. Pečánková osloví Doc.J. Martensson - Universita Jönköping, Švédsko, stran podmínek účasti , vyúčtování cestovních nákladů, atd. S cílem: Logicky rozdělit do budoucna náklady mezi ESC a Národní kardiologické společnosti (ČKS).

Příprava odborného programu na XVIII. výroční sjezd ČKS v Brně

 • T.Hess: v přednášce připraví upoutávku na členství v PS a provede instruktáž jak se správně elektronicky přihlašovat do ČKS a PS
 • T.Hess: zajistí ve spolupráci se sekretariátem sjezdu registraci nových zájemců o členství v PS - v systému On –line – v průběhu sjezdu.
 • J.Leso: Připraveny dva speciální bloky. Prvý blok: „Zajímavosti z ošetřovatelství v kardiologii“ - (17.5.2010). Druhý blok (18.5.2010) : „Pohled do dětské kardiologie“.
 • Recenzi abstrakt zajistí pět členů výboru /dle požadavku sekretariátu sjezdu/ a provedou jejich rozčlenění do tématických bloků. Recenzní řízení proběhne od 13.1.do 23.1.2010 do 24 h.

Různé

 • III.Edukačně-odborná konference 14.11.2009: Členové výboru vyjádřili spokojenost s průběhem a odbornou náplní programu. Bližší informace jsou k dispozici v článku v Cor et Vasa.
 • J.Leso: Na X.Spring Meeting CCNAP ESC do Ženevy v březnu t.r.předběžně přihlášena dvoje abstrakta z Kardiologie Nemocnice na Homolce /K.Barri, P.Neužil/. Přijetí abstrakt není zatím známo – informace dle ústního sdělení.
 • J.Leso: Informace z časopisu Cor et Vasa: Nově jmenována redaktorkou paní Mgr.Klára. Procházková. Koncem roku J.Leso poděkoval za podporu a spolupráci odcházející paní Kadeřávkové.
  Rubrika kardiologických sester je určena pro odborné články, přehledová sdělení, zajímavosti z kardiologie, výměnu názorů a zkušeností (diskusní fórum).
 • E – LEARNING !!! ideální forma pro vzdělávání v domácích podmínkách a získání kreditů v rámci postgraduálního vzdělávání, bez větších finančních nákladů. Je žádoucí postupně připravovat další programy. Předpokladem je zainteresovat další přispěvatele k tvorbě programů.
  K. Malá rozešle vzor programu a tématické okruhy k dalšímu zpracování členům výboru. K. Malá projedná s ing. Neumannem podmínky činnosti.
  Recenzní komise bude složena ze dvou kardiologických sester a jednoho lékaře.
 • Projednán návrh další možnosti edukace kardiologických sester /předložila L.Klemsová z FN Ostrava /, výbor PS s tímto návrhem souhlasí. Podklady pro realizaci programu budou připraveny, interně oponovány a po té předloženy k jednání na výboru ČKS.
 • II. ročník SestraFest: 25.5. 2010 - 10-18 hod. Hlavní organisátor: Kardiologické sestry z ÚVN Praha. Výbor se usnesl na prezentaci kardiologických sester na této akci Smyslem této akce je seznámit laickou veřejnost s náplní jejich činnosti. Letos to bude arytmologie a vybrané kardiovaskulární choroby. K tomu účelu budou použity informativní plakáty, model srdce a kardiostimulátoru, ICD a brožury pro pacienty. Bude ustanovena koordinátorka činnosti ve stánku (nejlépe sestra z Prahy). L.Klemsová, J.Leso a R. Škulec osloví firmy o pomoc při přípravě materiálů na akci.
  T. Hess: Dá akci na vědomí výboru ČKS a připraví prezentaci PS na Magistrátu hlavního města Prahy.
 • Termín schůze výboru PS – XVII. sjezd ČKS, Brno: 17. 5. 2010. 12:00 hod.

Zapsali: Mgr. Ludmila Klempová, FN Ostrava
MUDr.Jiří Leso, místopředseda PSOK ČKS

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost