Schůze výboru PS Ošetřovatelství, 23. 11. 2006

Praha, Nemocnice Na Homolce

Přítomni: Bc.J.Holakovská, Mgr.Z.Kubátová, Š.Bravencová, Doc. E. Sovová, prof. P. Niederle, Dr.J.Leso
Omluveni: T. Hess

 1. Zahájení
  Dr. Leso uvítal zúčastněné na 1. schůzi výboru a následovalo představení jednotlivých členů . 
   
 2. Volba předsedy
  Proběhlo hlasování a volba předsedy pracovní skupiny Ošetřovatelství. Předsedou PS byl jednohlasně zvolen MUDr. Jiří Leso a za místopředsedkyni byla jednohlasně zvolena Bc. Holakovská. 
   
 3. Jednání
  • Dr. Leso informoval o cílech a záměrech, které by měl výbor společně se členy PSO postupně realizovat .
  • Dr. Leso dále informoval o aktivitách Rady Kardiovaskulárního Ošetřovatelství a Spřízněných Profesí Evropské kardiologické společnosti (Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions ESC (CCNAP ESC) – dříve Working Group 24 ESC. Kromě hlavní akce u příležitosti kardiologického kongresu ESC pořádá tato organizace každoročně Výroční setkání - v příštím roce v Manchesteru 4/2007.
  • P. Bravencová poznamenala, že by PSO měla postupně vytvářet edukační ošetřovatelské programy (např. primární prevence ICHS, chronické srdeční selhání, art.hypertenze …).
  • Dr. Leso se souhlasem výboru PSO dá na vědomí vznik této pracovní skupiny a to prostřednictvím webových stránek České kardiologické společnosti a časopisů - Cor et Vasa, Florence, Sestra a Diagnóza. Dále oznámí založení/vznik PSO na CCNAP ESC.
  • Dr. Leso informoval o článku s názvem Cíle a vize PSO. Na upřesnění obsahu článku se podíleli všichni přítomní.
  • Bc.Holakovská a Dr.Leso byli pověřeni kontaktovat představitelky ČAS a projednat s nimi možnosti spolupráce a seznámí je s náplní aktivit PSO.
  • Mgr. Kubátová byla pověřena zjistit kontakt na ředitelku doškolovacího institutu v Brně Dr Košuličovou.
  • Dr. Leso poděkoval sl. Kraicigerové za dosavadní spolupráci při vzniku PSO a těší se na další. 
    
 4. Výroční sjezd ČKS 2007
  • Výbor a všichni členové PSO se budou podílet na obsahu/ rozsahu a kvalitě přednáškových bloků a posterů.
  • Dr. Leso informoval výbor o jednání s předsedou organizačního výboru sjezdu Doc.Chaloupkou. PSO má vyhrazen přednáškový sál Morava /v rotundě/ ve dnech 14. a 15.5.07.
  • Prof. Niederle uvedl, že by se přednášky mohly vybírat ze závěrečných prací z oboru kardiologie ze studia v Brně v NCO.
  • Doc. Sovová byla pověřena výběrem bakalářských prací
  • Výbor PSO stanovil uspořádání přednášek na sjezd a to následovně:
   Pondělí 1.+2. blok všeobecný, 3. blok vyzvané přednášky (jedna cca 15 min), 4. blok všeobecný. Postery
   Úterý – 1. a 2. blok edukace, 3. a 4. blok abstrakta. Postery
   Výbor PSO vyzývá tímto všechny členky a členy PSO k aktivní účasti na sjezdu a přeje všem úspěšnou přípravu přednášek a posterů.
   Všichni přítomní s aktivní/pasivní účastí obdrží příslušný počet kreditů ČAS.
   Rozesílání pozvánek na XV.výroční sjezd zajistí sekretariát ČKS a to od 4.12.06.

Výbor PSO se těší na Vaši aktivní spolupráci. Čekáme na Vaše podněty, připomínky, dotazy.
I nadále je naše skupina otevřená pro všechny zdravotní setry z nemocnic i ambulancí, které mají zájem o kardiologii.

Zapsala: Iva Kraicigerová
MUDr. Jiří Leso

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost