Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané v rámci XXVI. výročního sjezdu ČKS 13. 5. 2019 v Brně

Místo konání
Areál Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno

Přítomni:
Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D., Mgr. Jana Kovalčíková,
Mgr. Dagmar Hetclová, Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Omluveni:
Bc. Lucie Laciaková

Program schůze

 1. zhodnocení proběhnutých akcí v loňském roce – XII. kongres kardiologických sester (Ostrava), XII. odborně-edukační konference (Praha).
 2. proběhla úprava kritérií na nominace o cenu Anežky České pro další roky. Členy výboru byla zjednodušena kritéria – aktualizace na webu PS KSSP.
 3. hlasování členů výboru o transformaci pracovní skupiny na asociaci – hlasování (pro 1, proti 4, zdržel se 0), výsledek: zamítnuto.
 4. informace o zakončení spolupráce na projektu - v letošním roce byl kompletně dokončen projekt Contract for Life.
 5. v současné době probíhá další spolupráce PS KSSP na vývoji doplňujících modulů edukačních e-learningových kurzů určených pro kardiologické sestry, které jsou zaměřeny na problematiku srdečního selhání.
 6. na webu PS KSSP budou nově uvedeny informace o historii PS, vybrané ošetřovatelské standardy a odkaz na e-learningový kurz pro sestry zaměřený na srdeční selhání (http://www.srdecniselhani-edukace.cz/).
 7. proběhla další diskuze nad podobou nového loga PS KSSP
 8. členové výboru byli informování, že v příštím roce proběhnou volby do výboru PS pro další funkční období
 9. v rámci schůze výboru byly upřesněny nadcházející aktivity v roce 2019:
  1. XIII. kongres kardiologických sester, 18. 9. 2019, Ostrava. Oznámení bude realizováno v průběhu června - července 2019. Zasílání abstrakt bude možné do konce srpna 2019. Celkem budou čtyři odborné bloky.
  2. XIII. edukačně-odborná konference kardiologických sester, 9. 11. 2019, Praha. Příjem sdělení k aktivní účasti bude probíhat na emailové adrese: listopadkacks@seznam.cz

V Ostravě dne 13. 5. 2019

Zapsal:
PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost