Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 5. 11. 2016 v Praze

v rámci X. edukačně odborné konference PS KSSP ČKS

Místo konání:
Eiseltův sál II. IK a kardiologie VFN Praha

Přítomni:
 Mgr. L. Klemsová, Ph.D., Mgr. D. Křivská, Mgr. D. Hetclová, Mgr. J. Doležel, Bc. Lucie Laciaková

Nepřítomni:
Mgr. L. Šedová, Ph.D., Mgr. J. Kovalčíková

Program schůze:

 • seznámení s výsledky voleb do PS KSSP na funkční období říjen 2016 – říjen 2020, starý výbor odstoupil, členové nového výboru jsou:

Předseda:  Mgr. Jakub Doležel
Místopředsedkyně: Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.
Členové:
Mgr. Dagmar Hetclová
Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.
Mgr. Jana Kovalčíková
Bc. Lucie Laciaková

 • poděkování odstupující člence výboru Mgr. Daně Křivské za odvedenou práci pro PS KSSP v rámci předchozích funkčních období
 • zhodnocení práce výboru od 05/2016 – revize úkolů stanovených z poslední schůze výboru
 • seznámení pléna s chystanými legislativními změnami v oblasti vzdělávacího systému sester a zamyšlení nad dalším vývojem profese sestry
 • informování o přislíbení účasti a vystoupení prezidenta ČKS prof. Táborského na bloku PS KSSP v rámci XXVvýročního sjezdu ČKS
 • seznámení pléna se změnou statusu nelékařů v rámci ČKS – všechny sestry s VŠ budou již řádní členové ČKS (nikoliv mimořádní jako doposud)
 • zhodnocení dosavadní spolupráce pracovní skupiny s pilotním projektem Iniciativa for Life (Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D., Mgr. Jakub Doležel)
 • upřesnění termínu nadcházející akce pracovní skupiny:
  • XXVvýroční sjezd ČKS: 7. – 10. 5. 2017, BVV Brno
 • stanovení strategie k výběru sdělení a volba recenzentu na XXV. výroční sjezd ČKS
 • tematické vymezení dílčích bloků XXVvýročního sjezd ČKS:
 • 1. blok (90 minut) – Jak na to?
 • 2. blok (60 minut) – Kazuistiky
 • zorganizování workshopu na XXV. výročním sjezdu ČKS, téma: EKG pro sestry
 • informace o uskutečněných akcích v roce 2016:

o   XXIVvýroční sjezd ČKS: 15. – 18. 5. 2016, Brno

o   X. kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí: 13. – 14. 2016, Ostrava

o   IX. edukačně-odborná konference PS KSSP ČKS: 5. 11. 2016, Praha

 

Zapsali:

Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.
Mgr. Jakub Doležel

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost