Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 2. 11. 2013 v Praze

Místo konání: Eiseltův sál II. IK a kardiologie VFN Praha v rámci VII. Edukačně-odborné konference KSSP

Přítomni: Mgr. L. Klemsová, Bc. D. Hetclová, MUDr. J. Leso, Mgr. D. Křivská, Mgr. J. Doležel
Nepřítomni: Bc. Z. Vlková

Program schůze:

 • Vyhodnocení činnosti výboru od 5/2013 – kontrola úkolů stanovených na předchozí schůzi výboru.
  • Mgr. Doležel: oslovení autoři sdělení z Brna 2013 – PPT byly přepískány a zveřejněny na stránkách PS KSSP, ale články pro publikaci v Cor Vasa, zatím nebyly dodány. Probíhá další komunikace s autory. Oslovena přímo Bc. Hetclová – autorka článku je z pracoviště FN Olomouc, dále MUDr. Leso – vyzve opětovně autorku k přeposlání článku.
    
 • Nepřítomna členka výboru Bc.Z. Vlková – zatím nekontaktovala členy výboru, zda se připojí ke spolupráci?
   
 • Účast zástupců výboru na akci PS slovenských sester organizovaných Mgr. Mikátovou v r. 2014.
  Nominovaní byli: Bc. Hetclová (náhradník-Mgr. Křivská, Mgr. Doležel)
   
 • Doposud nemáme stanovisko výboru ČKS ohledně podmínek účasti sester na zahraničních akcích.
   
 • MUDr. Leso – předává informace o aktuálních zahraničních kongresech – poslední Euro Heart Care 2014 –Stavanger, Norsko, kde byl zaslán abstrakt Mgr. Doleželem (t.č. čeká na recenzní řízení).
   
 • XXII.Sjezd ČKS 2014, Brno – viz příloha z kanceláře ČKS
  K dispozici jsou: 2 hodinové a 1 devadesátiminutový blok.
  Dle dohody budou tyto okruhy bloků:
  1. blok 90. min. – Možnosti intenzivní péče v kardiologii (MUDr. J. Leso, osloví účastníky bloku a požádá o vyjádření jejich souhlasu).
  2. blok 60. min. – multioborová spolupráce v kardiologii
  3. blok 60. min. – kasuistiky v kardiologii
    
 • Od 10. 1. 2014 bude probíhat recenzní řízení zaslaných témat. Návrh recenzentů za PS KSSP – Bc. Hetclová, Mgr. D. Křivská, Mgr. J. Doležel – prosím o pečlivý výběr aktuálních sdělení, abychom neměli v blocích shodná témata.
   
 • Uskutečněné akce:
  VII. Kongres kardiologických sester v Ostravě – dvoudenní akce, 140 účastníků. Za výbor se zúčastnila aktivně Bc. D. Hetclová (Olomouc) s přednáškou na téma: “Mechanické komplikace akutního infarktu myokardu – pohled sestry“.

  VII. edukačně-odborná konference v Praze – jednodenní akce, 90 účastníků. Akce podpořena finančně výborem ČKS, o.s..Výbor PS poslal děkovný dopis předsedovi ČKS prof. MUDr. Petra Widimskému, DrSc., FESC.

 
Zapsala: Mgr. Ludmila Klemsová 

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost