Zápis ze schůze výboru PS KSSP konané dne 5. 5. 2013 v Brně

Přítomni: Ludmila Klemsová, Dana Křivská, Jiří Leso, Dagmar Hetclová, Jakub Doležel
Omluvena: Zdeňka Vlková

 1. Seznámení se členy nového výboru. Ukončení činnosti předsedy T. Hesse.
 2. Zhodnocení činnosti pracovní skupiny (PS) v roce 2012.
 3. Uvedení ošetřovatelských postupů vypracovaných PS na webových stránkách PS. Současně vyjdou v rámci publikace E. Sovové: EKG pro sestry (Grada).
 4. Zvolena redakční rada PS: J. Doležel, J. Leso, pro komunikaci se sekretariátem ČKS: předsedkyně PS L. Klemsová a místopředsedkyně PS D. Křivská, pro komunikaci s Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions of European Society of Cardiology (CCNAP ESC) – National Society Committee: J. Leso.
 5. L. Klemsová seznámila přítomné s výsledky jednání na výboru ČKS v Brně a v Praze, kde byla vyjádřena podpora naší PS, nabídnuta možnost využití finanční pomoci z ČKS. Kladně byla hodnocena spolupráce s prof. Janouškem, byli přítomni zástupci všech PS ČKS.
 6. Zahraniční akce: EuroHeartCare, 4.–5. dubna 2014, Stavanger, Norsko, EuroPCR, Paříž, květen 2014. Akcí se mohou zúčastnit pouze členové PS (s aktivní účastí přednáška, poster) s dobrou znalostí angličtiny. Sdělení, která by byla prezentována, budou schvalována výborem PS.
 7. Motivace, podpora nelékařských zdravotnických pracovníků k aktivní činnosti na vzdělávacích akcích či publikační činnosti, a to jak v ČR, tak i v zahraničí.
 8. Vybraná nejlepší sdělení z jednotlivých bloků sesterské sekce na XXI. výročním sjezdu ČKS budou publikována v Rubrice kardiologických sester časopisu Cor et Vasa a na webových stránkách ČKS – PS KSSP ve formátu .pdf či .ppt – zajistí redakční rada PS.
 9. Redakční rada vypracuje pokyny pro autory. Budou zveřejněny na webu PS.
 10. Spolupráce s PS kardiologických sester ze Slovenska (předsedkyně M. Mikátová, Bratislava), plánování výjezdů na Slovensko – jeden člen PS, stanovení náhradníka.
  Aktivní účast na XVIII. kongresu Slovenské kardiologické společnosti, Bratislava (10.–12. 10. 2013): L. Klemsová, J. Doležel
 11. Aktivity v roce 2013:
  • VII. konference kardiologických sester v Ostravě 23.–24. 10. 2013 (L. Klemsová, J. Doležel); 
  • VII. edukační konference kardiologických sester v Praze 2. 11. 2013 (J. Leso, D. Křivská);
  • Regionální konference  sester pracujících v kardiologii v Olomouci (4. 6. 2013, Olomouc, A. Kmoníčková, D. Hetclová). Další připravované akce budou zveřejňovány na stránkách PS.

Zapsaly: L. Klemsová, D. Hetclová

Rozchodník

european society
of cardiology

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

As a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.

Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.

Česká kardiologická společnost
Netroufalky 6b, 625 00 Brno
543 213 825
© Česká kardiologická společnost